ซุปเปอร์บล๊อกคืออะไร
ซุปเปอร์บล๊อกเป็นวัสดุก่อสร้างที่รวมลักษณะเด่นที่สำคัญสองประการคือ น้ำหนักเบา และมีกำลังสูง นอกจากนี้ซุปเปอร์บล๊อกยังมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุก่อสร้างอีกหลายประการ เช่น การเป็นฉนวนความร้อน, การดูดซับและป้องกันเสียง และการทนไฟซุปเปอร์บล๊อกผลิตมาจากส่วนผสมของวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศอันได้แก่ ซีเมนต์, ปูนขาว และทราย วัตถุดิบทั้งสามอย่างนี้จะถูกผสมร่วมกับน้ำให้อยู่ในรูปของเหลว หลังจากนั้นฟองอากาศจะถูกเติมลงไปในส่วนผสมนี้โดยใช้วิธีการทางเคมี โดยในขั้นตอนนี้สารก่อฟองอากาศ ซึ่งเป็นวัสดุเพียงตัวเดียวที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศจะถูกเติมลงไปในส่วนผสม ผงอลูมิเนียมนี้จะทำปฏิกิริยากับปูนขาวก่อให้เกิดฟองกาซไฮโดรเจนขนาดเล็กนับเป็นล้านฟอง ซึ่งจะทำให้ส่วนผสมมีการขยายปริมาตรขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนกาซไฮโดนเจนนี้ก็จะระเหยออกไปและอากาศก็จะเข้ามาแทนที่ในฟองอากาศ ขบวนการนี้ทำให้โครงสร้างของซุปเปอร์บล๊อกมีลักษณะเป็นแบบcellular ซึ่งโครงสร้างแบบนี้เองที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำซุปเปอร์บล๊อกให้มีน้ำหนักเบา, มีความเป็นฉนวนที่ดี และมีกำลังสูง

ในการตัดซุปเปอร์บล๊อกออกเป็นก้อนนั้น จะทำโดยใช้ลวดเหล็กตัดก้อนซุปเปอร์บล๊อกขนาดใหญ่ออกเป็นก้อนย่อยตามขนาดที่ต้องการ โดยจะตัดก่อนที่เนื้อวัสดุจะมีการแข็งตัวเต็มที่ เมื่อมีการตัดแบ่งขนาดเรียบร้อยแล้ว ก้อนซุปเปอร์บล๊อกเหล่านี้จะถูกนำไปบ่มด้วยวิธี Autoclave โดยใช้ไอน้ำที่มีความดันสูง การบ่มจะกินเวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง เพื่อให้ซุปเปอร์บล๊อกเกิดกำลังในการรับแรงได้สูงสุด

การควบคุมขบวนการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนจะทำให้มั่นใจได้ว่า ซุปเปอร์บล๊อกทุกก้อนจะผลิตมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อที่จะรับประกันว่าคุณภาพของซุปเปอร์บล๊อกทุกก้อนจะเหนือกว่าที่มาตรฐานใดๆ กำหนด

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ภายใต้ชื่อ “ ซุปเปอร์บล๊อก” มีขั้นตอนในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาที่สามารถ ปรับเปลี่ยนสัดส่วน รูปแบบ และ/หรือ ขนาดของผลิตภัณฑ์ได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัท
สามารถสั่งสินค้าได้ตามขนาดสัดส่วนความกว้าง ความยาว และ/หรือความหนา เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยทั่วไป โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารที่เป็นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ และ/หรือโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยขนาดของสินค้ามีดังนี้

บล๊อกก่อผนัง
ขนาดมาตรฐาน 30 x60 และ 20x60 ซม. ความหนาตั้งแต่ 7.0- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
ทับหลังเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ขนาดมาตรฐาน สูง 20 และ 30 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ม. (5.00 ม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 10- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
แผ่นผนังเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ขนาดมาตรฐาน กว้าง 60 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ม. (5.00 ม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 8- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
แผ่นพื้นเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ขนาดมาตรฐาน กว้าง 60 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ม. (5.00 ม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 12.5- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
แผ่นหลังคาเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ขนาดมาตรฐาน กว้าง 60 ซม. ผลิตความยาวได้ถึง 3.60 ม. (5.00 ซม.ในโรงงานแห่งที่ 2) ความหนาตั้งแต่ 12.5- 30 ซม. (สามารถสั่งผลิตความหนาเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 0.5 ซม.)
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1505-2541) เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 เป็นแห่งแรกของผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ ในประเทศไทย

 

ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป “ ซุปเปอร์บล๊อก” (Glue Mortar)
เป็นปูนก่อ สำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ โดยมีจำหน่ายในรูปของปูนก่อแห้ง โดย 1 ถุง บรรจุ 50 กิโลกรัม ทั้งนี้ และปูนก่อแห้ง 1 ถุง ก่อได้ประมาณ 25 ตารางเมตร

ปูนก่อซุปเปอร์บล๊อก 
   
ชนิดแห้ง
ใช้โดยการผสมน้ำในอัตราส่วนปูนก่อ 1 ถุงต่อน้ำ 15 ลิตร การก่อไม่ต้องราดน้ำที่สันก้อนบล๊อก เพียงแค่ปัดผงฝุ่นบล๊อกออกเท่านั้น แล้วจึงนำมาก่อได้เลย ปูนก่อชนิดแห้ง 1 ถุงก่อได้ 22 ตร.ม.
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ได้แก่ เกรียงปูน เหล็กเซาะร่อง เลื่อยมือ และสว่านกวนปูน

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อ SUPERBLOCK

เกรียงก่อ SUPERBLOCK ใช้ป้ายปูนก่อ มีให้เลือก 2 ขนาด คือ เกรียงก่อ 7.5 ซม. , เกรียงก่อ 9 ซม.
เลื่อยมือ SUPERBLOCK
ถังปูน
ฆ้อนยาง (หรือฆ้อนทั่วไปก็ได้) ใช้เคาะปรับระดับแนวในการก่อ Block โดยไม่ทำให้ผิวงานเสียหาย อีกทั้งรอยต่อมีความแข็งแรง
สว่านไฟฟ้า
หัวปั่นปูน เพื่อปั่นปูนให้เข้ากัน และการทำงานรวดเร็วขึ้น ( โดยการ เสียบเข้ากับสว่านไฟฟ้า )
เหล็กเซาะร่อง ใช้ในการเดินงานระบบภายในอาคาร

บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเกรด 4 โดยเครื่องจักรส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่แพร่หลายและได้รับความนิยมจาก
ผู้ผลิตอิฐมวลเบาใน 48 ประเทศทั่วโลก นานกว่า 60 ปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทมีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาเกรด 4 ซึ่งจัดว่าเป็นคอนกรีตมวลเบาที่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ซุปเปอร์บล๊อก มีคุณสมบัติเด่นในด้านคุณภาพสินค้า ดังนี้

การกันความร้อนและทนไฟไหม้ จากการทดสอบพบว่าผนังที่ทำจากคอนกรีตมวลเบา “ ซุปเปอร์บล๊อก” สามารถทนไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง และสามารถเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญถึง 6 เท่า
การเก็บความเย็น ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนภายในอาคารที่พักอาศัย รวมถึงส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานในระยะยาว
ความแข็งแกร่งและสามารถรองรับแรงอัดได้มากกว่าอิฐมอญ โดยมีกำลังแรงอัดได้ไม่น้อยกว่าประมาณ 50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ บล๊อกก่อผนัง “ ซุปเปอร์บล๊อก” ขนาดมาตรฐาน 20x60x7.5 เซนติเมตร จะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 18 ตัน
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่เบาเพียง 90 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รวมฉาบ 2 ด้านนั้น เบากว่าผนังก่อด้วยอิฐมอญถึง 2 เท่า ดังนั้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน (Foundation) และโครงสร้างตึก (Structure)
ขนาดมาตรฐานแน่นอนของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ใช้งานได้ง่าย โดยฉาบได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นรวมถึงไม่มีปัญหาจากการแตกร้าวของปูนฉาบ รวมทั้งลดปริมาณปูนฉาบ เลื่อยตัดแต่งได้ง่าย ก่อได้เร็วกว่าอิฐมอญ 3 เท่า
การเก็บเสียงสามารถเก็บเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญและปราศจากเสียงก้อง นอกจากการให้ความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการเพื่อให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ลูกค้าสามารถสั่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการได้ ตามขนาด กว้าง ยาว และหนาได้ (Made to Order) เนื่องจากบริษัทมีความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้า และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้
 • บริษัทให้ความสำคัญในการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วและตรงต่อเวลาเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนงานของ

ลูกค้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย โดยบริษัทมีช่างเทคนิคเข้าไปที่ตั้งโครงการของลูกค้า

เพื่อให้คำปรึกษาต่อลูกค้าในเรื่องต่างๆ อาทิ การใช้ผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง และวิธีการฉาบผนัง

 

คุณสมบัติที่แตกต่างเด่นชัด ระหว่าง SUPERBLOCK กับอิฐมอญ มีถึง 9 ประการใหญ่ๆ คือ

 • ซุปเปอร์บล๊อกมีความแข็งแรงและรับแรงอัดได้มากกว่าอิฐมอญ
  2. ซุปเปอร์บล๊อกเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญถึง 6 เท่า
  3. น้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐมอญถึง 2-4 เท่า ช่วยให้ประหยัดโครงสร้างลงได้
  4. กันความร้อนในฤดูร้อน ประหยัดค่าแอร์ถึง 60%
  5. ฉาบเนี้ยบไม่มีปัญหาแตกร้าวของปูนฉาบ ฉาบหนาเพียง 10 มิลลิเมตร ลดปริมาณของปูนฉาบ 60%
  6. เลื่อยตัดแต่งได้ง่าย ขนาดก้อนใหญ่ก่อได้รวดเร็วกว่าอิฐมอญ 3 เท่า
  7. เป็นผนังกันไฟได้นาน 4 ชม. ขึ้นไป
  8. กันเสียงได้ดีกว่าผนังอิฐมอฐ ปราศจากเสียงก้อง
  9. ผลิตด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ISO9001:2000 แต่ละก่อนมีขนาดเท่ากัน

นอกจากนี้ SUPERBLOCK ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชั้นคุณภาพ 4 ซึ่งได้รับ มอก.เป็นรายแรกของประเทศไทย และมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าชั้นคุณภาพ 2 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจำแนกในกลุ่มของอิฐมวลเบาด้วยกันเอง เช่น ชั้นคุณภาพ 4 จะมีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย 5.0 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ในขณะที่ชั้นคุณภาพ 2 จะมีเพียง 2.5 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ซึ่งจะมีผลในเรื่องความแข็งแรง ส่วนในเรื่องความหนาแน่น ชั้นคุณภาพ 4 จะมีค่า 510 ถึง 800 กก./ลบ.เมตร ในขณะที่ชั้นคุณภาพ 2 จะมีค่าเพียง 310 ถึง 500 กก./ลบ.เมตร ซึ่งหมายความว่า ชั้นคุณภาพมีเนื้อของวัสดุในปริมาณที่มากกว่า ส่งผลดีต่อการกันไฟ, กันเสียง และความร้อนที่มากกว่า โดยเฉพาะการดูดซึมน้ำที่น้อยกว่าในชั้นคุณภาพ 4 จะทำให้สูญเสียน้ำของปูนฉาบมีอัตราน้อยลงไปด้วย ซึ่งจะลดปัญหาการแตกร้าวในผิวฉาบ

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่วางจำหน่ายในตลาด

 

คุณสมบัติ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คอนกรีตมวลเบา ซุปเปอร์บล๊อก

คอนกรีตมวลเบา
คู่แข่งรายอื่นๆ

อิฐมอญ และ
คอนกรีตบล๊อก

1. น้ำหนักผนังต่อตาราง
เมตร (ลดอัตราการทรุดตัว
จากสิ่ง ปลูกสร้าง)

90 กก./ตร.ม.

85 กก./ตร.ม.

180-200 กก./ตร.ม.

2. ค่ากำลังรับแรงอัด (ความทนทานของผนัง)

50 กก./ซม.

35 กก./ซม.

35 กก./ซม.

3. อัตราการทนไฟ (ความทนไฟ)

4 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

0.5 – 1 ชั่วโมง

4. อัตราการนำความร้อน (กันความร้อน ยิ่งต่ำยิ่งไม่ สะสมความร้อน)

0.089
วัตต์/ม./องศาเคลวิน

0.089
วัตต์/ม./องศาเคลวิน

1.211
วัตต์/ม./องศาเคลวิน

5. การฝังท่อน้ำ - ไฟ

เซาะร่องทำงานได้ง่ายกว่า

เซาะร่องทำงานได้ง่ายกว่า

ฝังยากต้องสกัดอาจทำให้ เกิดรอยแต่ร้าวภายหลัง