แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ นอกเหนือจากเพื่อความคงทนแข็งแรง เรายังคำนึงถึง การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Line

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย พรีเมียร์โพร์ดักส์

ข่าวและสาระน่ารู้ / แนะนำผลิตภัณฑ์

Line

บริษัท พรีเมียร์โพร์ดักส์ จำกัด
เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียและผลิตภัณฑ์สำรองน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

? ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

1. ถังแซทส์ คือ ถังส้วมที่ใช้ขบวนการบำบัดน้ำปฏิกูล ด้วยปฏิกิริยาทาวชีวเคมี จากแบคทีเรีย ชนิดต้องการอากาศ( AEROBIC BACTERIA) เป็นตัวสำคัญ ในการเปลี่ยนสภาพไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รักษาสภาพแวดล้อม โดยใช้ลิขสิทธิ์
การผลิตและจัดจำหน่ายจาก บริษัท แมตซูชิตะอิเลคทริค เวอร์คส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
 
2. ถังแอโรโทล คือ ถังบำบัดน้ำเสีย ที่รวมเอาระบบเติมอากาศ และไม่เติมอากาศเข้า ด้วยกันเพื่อให้น้ำทิ้งที่ออกมา ได้มาตรฐานสูง เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก และ กลางที่ต้องการ รักษาสภาพแวดล้อมอย่างดี
 
3. ถังแอโรแมกซ์ คือ ระบบการบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารขนาดใหญ่ ผลิตด้วย ไฟเบอร์กลาส เสริมแรงซึ่งมีความแข็งแรง และทนทานสูง ติอตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 30 ถึง 600 ลบม.ต่อวัน
 
4. ถังแอโรวีล คือ ถังบำบัดน้ำเสียระบบชีวภาพที่สามารถบำบัดตั้งแต่น้ำปฏิกูล
จากส้วม น้ำซักล้าง น้ำอาบ น้ำทิ้งจากครัว และน้ำทิ้งอื่น ๆ ได้ทั้งหมดโดย ใช้วิชาการชั้นสูง แต่ใช้พลังงาน้อยในการเดินระบบ ถังแอโรวีล ประกอบไปด้วย ส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ
 
- ส่วนตกตะกอนขั้นต้น
- จานหมุนสำหรับจุลินทรีย์ยึดเกาะ
- ส่วนตกตะกอน
- ส่วนเก็บและย่อยตะกอน

 

• ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ
 

1. ถังไปโอโทล คือถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะ และกรองไร้อากาศ ( SEPTIC ANAEROBIC FILTER) เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในบ้าน ตั้งแต่น้ำเสีย จากส้วมน้ำทิ้ง จากการซักล้างจากครัว น้ำอาบ และน้ำทิ้งอื่น ๆ ถังไบโอเป็นถัง บำบัดรายเดียวที่ได้ออกแบบ ให้มีคุณสมบัติ พิเศษให้มีสื่อชีวภาพ 2 ชั้น โดยชั้น
ที่ 1 บำบัดทางชีวเคมี และ ชั้นที่ 2 กำจัดสารละลายซัลไฟล์ ที่จะลดกลิ่นเหม็นและ น้ำทิ้งบำบัด จะได้มาตรฐานน้ำทิ้งสามารถละบายสู่ท่อสาธารณะ

 
 
2. อีโคแทงค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสัยรวมแบบเกรอะ และกรองไร้อากาศ ( SEPTIC -ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียรวมภายในบ้าน อาคารสำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัด ได้ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลายขนาดตั้งแต่ 2-750 คน น้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานไม่ก่อ มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
3.บ่อดักไขมัน พี.พี คือ ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายมาจาก อ่างล้างชามในครัว ทำหน้าที่ดักเศษอาหาร และกรองไขมันส่วนใหญ่ออกก่อน ที่จะผ่านออกไปท่อน้ำทิ้ง จึงเป็นน้ำที่มีไขมันปนอยู่น้อยมาก ในเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะ สำหรับร้านอาหารและภัตตาคาร
 
 

• ผลิตภัณฑ์สำรองน้ำ
 

1. ถังน้ำพี.พี เป็นผลิตภัณฑ์ ที่คิดค้นและพัฒนาโดยหน่วยงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส เสริมแรง และผ่านการตรวจสอบ คุณภาพได้มาตรฐาน มอก. 435-2525 รับประกันคุณภาพ 10 ปี เต็มเหมาะสำหรับ บรจุน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภค ปลอดภัย ไร้สารพิษ น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม มีทั้ง แบบฝังดิน และแบบติดตั้งบนอาคาร
 
2. ถังน้ำ BIG TANK เป็นผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับอาคาร สำนักงาน หรือ โรงงานที่ต้องการสำรอง น้ำไว้ใช้ จำนวนมาก เพื่อให้ธุรกิจ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ถังน้ำ BIG TANK ทำจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรง ทนทาน ตามารฐาน ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจ ได้ถึงความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ความปลอดภัย ในการ บรรจุน้ำ ที่ปราศจากสนิม 100% ถังน้ำ BIG TANK มีทั้งแบบตั้งพื้นและฝังดินหลายขนาด ความจุ
 
3. ปั๊มน้ำมิซึ ทรงประสิทธิภาพ ด้านการดูด และส่งน้ำโดย อัตโนมัติทุกครั้ง ที่มีการเปิดหรือปิดก๊อกน้ำ ด้วยเทคโนโลยี การผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้มี ความทนทานของมอเตอร์จนกล้ารับประกัน มอเตอร์นานสูง ที่สุดในประเทศ
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line