แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ นอกเหนือจากเพื่อความคงทนแข็งแรง เรายังคำนึงถึง การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Line

กระเบื้อง Neustile

ข่าวและสาระน่ารู้ / แนะนำผลิตภัณฑ์

Line

 NeuStile….กับมาตรฐานหลังคาที่เหนือกว่า 

    The Modern way starts at the top กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แนวคิดทันสมัยให้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากกระเบื้องทั่วไป  NeuStile  …กระเบื้องแบบเรียบที่ให้ผืนหลังคาบางเรียบ สวยเฉียบอย่างมีดีไซน์ ลงตัวกับบ้านและอาคารสไตล์โมเดิร์น

    จากการยกระดับมาตรฐานการมุงหลังคาคอนกรีต  ให้ทัดเทียมมาตรฐาน  การมุงหลังคาของต่างประเทศด้วย ระบบการยึดครอบแบบดรายเทค ซิสเต็ม (Dye Tech System) และการดีไซน์ที่มีสไตล์ NeuStile จึงเป็นหลัง คาทีสถาปนิกเชื่อถือในความสวยและมาตรฐานในการใช้งาน

    กระเบื้อง NEUSTILE: TREND

Collection ของสีที่แตกต่าง
กระเบื้องเรียบที่สวยเนี๊ยบทุกเหลี่ยมมุม ทั้งผืนหลังคาที่จะเติมเต็มความโดดเด่นของบ้านคุณ สวย...เรียบเท่ห์

ประเภทของกระเบื้อง NEUSTILE: TREND

                                     

           Black Steel                  Wooden Rock                     Brown Ash                        Sandstone

                 

            Grey Granite                   Grey Slate

                                      

 

         กระเบื้อง NEUSTILE: STYLISH

    Collection ของสีที่แตกต่าง
    คอลเลคชั่นสีสดใสให้ความรู้สึกแปลกใหม่อย่างโดดเด่นบนหลังคา

   ประเภทของกระเบื้อง NEUSTILE: STYLISH

                             

               Florid                          Marine                       Serene                          Silvan                         Maple

                                    

 

            กระเบื้อง NEUSTILE: RUSTIQUE

 Collection ของสีที่แตกต่าง
  Super Realistic ที่สุดของความเหมือนจริงทั้งผิวสัมผัสและสีสันเข้มอ่อนจากไม้ ให้บ้านสวยเด่นไม่ซ้ำใครกับเสน่ห์กลิ่นอายใหม่จากธรรมชาติ ออกแบบอย่าพิถีพันถันให้กระเบื้องและครอบมีผิวสัมพัสเหมือนร่องลายของซีกไม้ ธรรมชาติ ให้ความแข็งแรงด้วยระบบการยึดแบบ Interlocking โดยกระเบื้องจะถุกยึดติดเป็นผืนเดียวกันด้วย Under Lock และ Cover Lock ของกระเบื้องแต่ละแผ่น

 
      ประเภทของกระเบื้อง NEUSTILE: RUSTIQUE

                             

                Alder                                Ebony                                  Oak

      ส่วนประกอบหลังคา

 

1. ครอบสันหลังคา ใช้ติดตั้งบริเวณสันหลังคา

2. ครอบตะเข้สัน ใช้ติดตั้งบริเวณตะเข้สัน

3. ครอบปั้นลม ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา

4. ครอบปิดปลายปั้นลม ใช้ต่อจากครอบปั้นลมตัวสุดท้าย

5. ครอบปิดปลายตะเข้สัน

6. ครอบปิดจั่ว ใช้ประกอบต่อจากครอบสันหลังคาตัวสุดท้าย 
 

วิธีลดความเสี่ยงการปลิวหลุดของกระเบื้องหลังคาจากแรงลม
      สาเหตุที่กระเบื้องหลังคาปลิวหลุดได้เนื่องจากแรงลมที่กระทำกับกระเบื้อง(Wind Uplift Pressure)
มีค่ามากกว่าแรงต้านทาน ของกระเบื้องหลังคา (Tile Resistance) นั้นเอง โดยปกติแรงต้านทานของกระเบื้องจะประกอบด้วย
1. น้ำหนักของกระเบื้อง
2. การยึดเหนี่ยวจากการซ้อนทับทางด้านข้างของกระเบื้องหลังคา
3. แรงต้านทานจากการใช้อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคาและครอบ

     โดยทั่วไปแล้วน้ำหนักกระเบื้องและแรงยึดเหนี่ยวจากการซ้อนทับทางด้านข้าง ของกระเบื้องหลังคาถือว่าเป็นแรง ต้านทาน ของกระเบื้องหลังคาเบื้อง ต้น (Initial Tile Resistance)ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอ กับสภาพภูมิ อากาศที่เปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลทำให้ลมทวี กำลังแรงขึ้นทุกขณะ การพิจารณา เลือกใช ้กระเบื้องประเภทใด ในการ มุงหลังคานั้น นอกจาก จะคำนึงถึงความสอดคล้อง ต่อแนวคิดทางสถาปัตยกรรมแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงประเภท ของ อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคาและครอบ ซึ่งถือเป็นแรงต้านทานส่วนเพิ่มเติมของ กระเบื้องหลังคา (Additional Tile Resistance) ที่จะให้ความปลอดภัย แก่ ผืนหลังคาได้อย่างมั่นใจอีกด้วย
 
ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับแรงลมในการออกแบบหลังคา
         โดยปกติแล้ว ความลาดชัน ของหลังคา ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง กับแรงลม จากการทดสอบ ในอุโมงคฺ์ ลมพบว่า หลังคาที่มีมุมยกน้อยกว่า 30 องศา จะมีความเสี่ยงสูงกว่าหลังคาที่มีมุมยกสูงกว่า  เนื่องจากหลังคา ที่มี มุมยกน้อยกว่า 30 องศา จะเกิด Uplift Pressure ขึ้นทั้งสองด้านกล่าวคือทั้ง ด้านที่ปะทะลมและด้านหลังลม นอก จากนี้ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีก 5 ประการด้วยกันที่ส่งเสริมให้ลมมีกำลังแรงขึ้น จากการศึกษาของซีแพคโมเนียพบว่า ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย

1. ขนาดและรูปร่างของหลังคา (Shape Factor)
        1.1  หลังคาที่มีขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่หลังคามากกว่า 1,000 ตร.ม. จะมีความเสี่ยง ต่อการ ปลิวหลุดสูงกว่า  หลังคา ที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากหลังคาขนาดใหญ่จะมีโอกาสที่ถูกลมพัดเข้าปะทะได้ มากกว่า
       1.2 หลังคาที่มีความสูงของสันหลังคามากกว่า 18 เมตร จะมีความเสียงต่อการปลิวหลุดสูงกว่าหลังคาที่เตี้ยกว่าเนื่องจากยิ่งสูง กำลังลมจะแรงขึ้นตามไปด้วย
        1.3 หลังคาที่มีลักษณะโค้งโอบลมจะทำให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นก่อนเข้าปะทะผืนหลังคา เนื่องจาก อิทธิพลของปรากฏการณ์ Channeling Effect 
 
2. ลักษณะของช่องเปิดเพื่อระบายอากาศบนผืนหลังคา (Ventilation Condition)
         หลังคาที่มีหน้ามุข หรือช่องเกล็ดระบายอากาศ จะมีความเสี่ยงต่อการปลิวหลุดสูงขึ้น 25% เมื่อเทียบกับหลังคา ในลักษณะเดียวกัน แต่บนหลังคาไม่มี ช่องเปิดระบายอากาศทั้งนี้เนื่องจากช่องเปิดจะ ทำให้แรงดันอากาศภายใน เพิ่มมากขึ้นเกิดแรงผลักอากาศจากภายในโถงหลังคาออกสู่ภายนอกทวีกำ ลังแรงขึ้นตามไปด้วย  

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line