แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ นอกเหนือจากเพื่อความคงทนแข็งแรง เรายังคำนึงถึง การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Line

กระเบื้องหลังคา CPACMONIA

ข่าวและสาระน่ารู้ / แนะนำผลิตภัณฑ์

Line
 
ซีแพคโมเนีย หนึ่งเดียวที่สวย ภูมิฐานทนนาน นับสิบๆ ปี
• สีสวย ทนทานนับสิบปี
ด้วยกรรมวิธีพ่นสี แบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่กระเบื้องยังเปียกอยู่ ทำให้เนื้อสีติดประสานเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง
สีจึงติดทนนานตลอดอายุการใช้งานของกระเบื้องไม่หลุดลอกหรือเปลี่ยนสีเหมือน กระเบื้องคอนกรีตทั่วไปที่ใช้สีคุณภาพต่ำ

• แกร่ง ทนทานทั่วแผ่น
ผลิตจากปูนซีเมนต์ตราช้างด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรอัด แรงสูงได้คุณภาพมาตรฐาน ISO9002 และ มอก. 535-2540 มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนส่งถึงมือลูกค้า

• มั่นใจ ไม่รั่ว
ออกแบบให้มีบัวดักน้ำ 3ชั้น 2ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้อง และมีลิ้นรางด้านข้างกระเบื้องที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมและการใช้งานจริงมากว่า 38 ปี
   
 

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตซีแพคโมเนีย

 1. กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีต ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับ การมุงหลังคาลาดเอียง หรือ Pitched Roof ( หล ังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงทีไม่เป็นส่วนโค้ง เช่นหลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น ) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม “คู่มือ การติดตั้ง” เท่านั้น
 2. โปรดศึกษา “คู่มือการติดตั้ง” และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  ในกรณีที่รูปทรงหลังคาไม่ใช่หลังคาลาดเอียง โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 3. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บ โปรดปฏิบัติตาม “คู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่ง และกองเก็บสินค้า” อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 4. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและมีความลาด ชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องขึ้นหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น และ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น
 5. ห้ามขึ้น บน หลังคาขณะพื้นผิวเปียกชื้น หรือขณะฝนตก เพื่อป้องกันการพลัดตกจากหลังคา

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งกระเบื้องหลังคาคอนกรีตซีแพคโมเนีย

 1. ควรจัดเก็บกระเบื้องหลังคาตาม “ คู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่ง และกองเก็บสินค้า” ที่ทางบริษัทฯ กำหนด 
 2. ขณะติดตั้งกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย   ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น  และควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
 3. การยึดกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสำหรับ อาคารทั่วไป ความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ต้องยึดด้วยตะปูเกลียวอย่างน้อย แถวเว้นแถว สำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงต่อการปลิวหลุดของกระเบื้องหลังคาอันเนื่องมาจาก แรงลม เช่น อาคารที่ตั้งอยู่ ณ พื้นที่โล่งแจ้ง อาคารที่ตั้งอยู่ริมทะเล ปากอ่าว ทะเลสาป อาคารที่ตั้งอยู่บนหน้าผา เนินเขา อาคารที่มีลักษณะโค้งโอบลม อาคารสูงเกิน 2 ชั้น อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่หลังคามากกว่า 1,000 ตร.ม. ต้องได้รับการออกแบบหรือได้รับคำปรึกษาจากทางบริษัทเป็นกรณีพิเศษ 
 4. การตัดกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียต้องสวม ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายระหว่างการตัดกระเบื้อง และหลังจากตัดกระเบื้องเรียบร้อยแล้ว ต้องทำความสะอาดผืนกระเบื้องหลังคาทันที เพื่อป้องกันคราบฝุ่นปูนติดผิวกระเบื้อง
 5. ไม่ควรทำงานบนหลังคาในขณะที่มีฝนตก หรือมีลมแรง หรือมีฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดตั้งได้
 6. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียในขณะที่กระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายทำให้ลื่นตกหลังคาได้
 7. ความลาดเอียง(องศา) ของหลังคา กับ ความยาวจันทัน   ต้องมีความสัมพันธ์กัน  เพื่อป้องกันน้ำล้นลิ้นรางด้านข้างของกระเบื้องเมื่อฝนตก  ดังตารางด้านล่างนี้
   

  ความลาดเอียงของหลังคา( องศา)

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  มากกว่า 22

  ความยาวจันทันไม่ควรเกิน ( เมตร)

  5.5

  6

  6.5

  7

  7.5

  8

  ไม่จำกัด

   

 8. ในกรณีที่ผืนหลังคามีการรับน้ำจากหลังคา ผืนอื่น หรือท่อระบายน้ำจากรางน้ำชายคา ต้องได้รับการออกแบบหรือได้รับคำปรึกษาจากทางบริษัทเป็นกรณีพิเศษ
      
รุ่น คอนแทรซ..Contrazz  2 อารมณ์สีสวย...ไม่ซ้ำใคร
ประกายทอง Gold Flashed
ประกายอำพัน Brown Flashed
ประกายตะวัน Red Flashed
ประกายกาญจน์ Bullion Flashed
ประกายโกเมน Gamet Flashed
ประกายสัมฤทธิ์ Bronze Flashed
 
รุ่น Centurion เซ็นจูเรียน หรูหราละเอียดอ่อน
เขียวทุ่งหญ้า Green Field 
น้ำเงินแพรไหม Bright Blue
แดงกุหลาบ Red
เทาปีกนางนวล (เทานกพิราบ Oyster Grey)
แพรเฟื่องฟ้า Sky Blue
 
รุ่น Elabana เอลาบานา โค้งเว้า กลมกลืน
  อิฐอำไพ Tawny Brick 
  น้ำตาลโอ๊คแดง (น้ำตาลโกเมน Tropical Tan)
  เขียวอินทนิล (เขียวไพรพฤกษ์ Forest Green)
 
รุ่น Neo Class นีโอคลาส เสน่ห์สีนุ่ม
  ทรายบุษรา Passion Beige
  หยกพิมาน Bright Jade
  มุกชมพู Coral Pink
  เงินไททาเนี่ยม (เงินเรืองรอง Silver Grey)
  เทาแทนทาลัม (เทาแพลทตินั่ม Platinum Grey)
 
รุ่น Triple Tone ทริพเพิลโทน สีสันของคนรักธรรมชาติ
  เปลือกไม้ Wood Tone
  ดินเผา Earth Tone
  ใบไม้ Green Leaf
  น้ำทะเล Caribbean Breeze
 
รุ่น Zeason ซีซั่น สีสันแห่งฤดูกาล
  ซัมเมอร์ เคลย์ Summer Clay
  ออทัมน์ บราวน์ Autumn Brown
  วินเทอร์ เกรย์ Winter Grey
 
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line