แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ นอกเหนือจากเพื่อความคงทนแข็งแรง เรายังคำนึงถึง การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Line

ระบบป้องกันความร้อนและเสียงของผนัง Rockwool

ข่าวและสาระน่ารู้ / แนะนำผลิตภัณฑ์

Line
Rockwool 
     ฉนวนร็อควูลทั้งหมดจะถูกผลิตมาจากหินซึ่งจะมีคุณสมบัติความทนทานจากธรรมชาติและมีเสถียรภาพตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคารซึ่งหมายความว่าจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนฉนวนตลอดอายุการใช้งาน
     
     โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของฉนวนร็อคซูลจะช่วยให้ฉนวนสามารถคงรูปร่างและมีความทนทานและไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้น ฉนวนร็อควูลมีเสถียรภาพเชิงมิติสูง: ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานนานนับทศวรรษ
      
     ผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูลยังมีประสิทธิภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยมซึ่งเกิดจากการมีคุณสมบัติของการมีช่องอากาศขนาดเล็กในโครงสร้างของสโตนวูลซึ่งจะช่วยให้ฉนวนสามารถรักษาความร้อนให้อยู่ภายนอกในสภาพภูมิอากาศร้อนและยังรักษาความอบอุ่นภายในสำหรับพื้นที่หนาวเย็น
ปัจจัยดังกล่าวนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดระดับอุณหภูมิที่พึงพอใจได้ตลอดทั้งปีและประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเย็น/การระบายความร้อน
     
     ฉนวนร็อคซูลสามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีความรุนแรงมากที่สุดเพราะฉนวนจะสามารถรักษา คุณสมบัติของฉนวนที่ระดับอุณหภูมิต่ำมาก (เช่นการติดตั้งออกซิเจน) และสูงมาก (ถึง 1000 °C)

     ฉนวนร็อควูลเป็นวัศดุที่มีความปลอดภัยสำหรับการทำงาน โดยอ้างอิงจากการทดสอบ ฉนวนสโตนวูลนี้จะไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกสนับสนุนโดยคำตัดสินขององค์การอนามัยโลกเพื่อการวิจัยมะเร็ง ระหว่างประเทศ (IARC) ในการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสโตนวูลจากรายชื่อของ "สารที่อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง" ข้อสรุปนี้มีพื้นฐานของการศึกษาการระบาดวิทยาซึ่งได้ไม่ได้แสดงถึงหลักฐานของการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดจากการสัมผัสใยหินและไม่พบว่ามีการเกิดของเนื้องอกในการศึกษาการหายใจในระยะยาวของสัตว์ทดลอง ด้วยปัจจัยที่คล้ายคลึงกันนี้ ไม่ปรากฏว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดผังผืดที่ปอดอีกด้วย
   
      วัสดุก่อสร้างชนิดการปลดปล่อยต่ำ M1
การวิจัยชนิดเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการปลดปล่อยจากฉนวนสโตนวูลที่สถาบัน Fraunhofer ใน Braunschweig แสดงให้เห็นว่าสโตนวูลไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของฟอร์มาลดีไฮด์ในสภาพแวดล้อมและในอาคาร ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีความกังวลสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งถูกติดตั้งด้วยฉนวนกันความร้อน นอกจากนี้การทดสอบสำหรับการจัดหมวดหมู่ของ Finnish Emission Classification ของผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูลเกี่ยวกับการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์และสารระเหย, สารประกอบอินทรีย์ได้ทำการจำแนกฉนวนร็อควูลให้อยู่ในระดับ M1 (คุณภาพดีที่สุด) “วัสดุสำหรับการก่อสร้างที่มีระดับการปลดปล่อยต่ำ”

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/AOi4zG
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line