แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ นอกเหนือจากเพื่อความคงทนแข็งแรง เรายังคำนึงถึง การอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Line

Wall Frame System

ข่าวและสาระน่ารู้ / แนะนำผลิตภัณฑ์

Line

Fire Class

     Lindab ได้ทดสอบค่าการทนไฟ จากสมมุติฐานที่ว่า เพลิงไหม้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายนอกหรือภายในอาคาร Lindab ได้ทำการทดสอบจริงกับโครงสร้าง Lightweight ที่มีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร ผลที่ได้สามารถวัดค่าความทนไฟเกิน 1 ชั่วโมง (REI60)
 

Heat Insulation

     เหล็กเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีการนำพาความร้อนสูง จึงเป็นอุปสรรคต่อการนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่ง Lindab ได้แก้ปัญหาเหล่านี้โดย

• การใช้เหล็กโครงสร้างระบบ Lightweight Technology

• มีการเจาะสล็อตเพื่อเพิ่มความยาวของเส้นทางการถ่ายเทความร้อน สามารถลดความร้อนที่จะเดินทางเข้าสู่ภายใน

• มีซอร์ฟแวร์ Dimwall ที่พัฒนาร่วมกับ Lund University ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย โดยได้ศึกษาการถ่ายเทของความร้อนในรูปแบบจำลองสามมิติ เพื่อเลือกใช้วัสดุประกอบอื่นๆ ร่วมกับโครงสร้างเหล็ก Lightweight

 

Sound insulation

     Lindab ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบเสียงรบกวน จากโครงสร้างไม้ และ โครงสร้าง Lightweight ที่มีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร ในสภาพปิดทึบทุกด้าน ซึ่งอากาศ ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ผลที่ได้คือโครงสร้าง Lightweight สามารถลด เสียงได้มากกว่าผนังที่ทำจากโครงไม้ แสดงดังตารางต่อไปนี้
 

Application Tool

     Lindab ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบเสียงรบกวน จากโครงสร้างไม้ และ โครงสร้าง Lightweight ที่มีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร ในสภาพปิดทึบทุกด้าน ซึ่งอากาศ ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ผลที่ได้คือโครงสร้าง Lightweight สามารถลด เสียงได้มากกว่าผนังที่ทำจากโครงไม้ แสดงดังตารางต่อไปนี้
 


 

Application Tool

    Lindab ADT Tool เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับคำนวนโครงสร้าง และการออกแบบ 3D ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการวางแผน การผลิต และการก่อสร้างมีความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณส่วนต่างๆของโครงสร้าง เช่น ทับหลัง ช่องประตูและหน้าต่าง รวม ทั้งระยะทาบเหล็กระหว่างจุดต่อ ฯลฯ
ซอร์ฟแวร์มีส่วนของ tool box สำหรับ AUTO CAD เพื่อกำหนดรายละเอียดได้ด้วยตัวเอง

• สามารถกำหนด การออกแบบวิศวกรรม ร่วมกับซอร์ฟแวร์ได้

• เลือกใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ Lightweight โดยอัตโนมัติ

• แสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้าง (Shear / Bending moment / Deflection)

• แสดงภาพได้ทั้ง 2 และ 3 มิติ

 

Lindab ADT Tool

     สามารถคำนวนการออกแบบโครงหลังคา ซึ่งการคำนวนจะอยู่บนพื้นฐานของ FEM-analyzes วัตถุสามมิติจะถูกสร้างขึ้นจากมุมมองของภาพสองมิติ และจะมีรายละเอียดต่างๆ ของวัสดุอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

 


DIM roof

     สามารถใช้นำมาวิเคราะห์การออกแบบสำหรับระบบแปที่แตกต่างกัน ระบบที่ทับซ้อนกัน การใช้งานง่าย และยังสามารถวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆได้หลากหลาย

 

Lightweight Specification

    โครงสร้างเหล็ก Lightweight จาก Lindab ทุกชิ้น ผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง และมีค่า Yield point เท่ากับ 350 N/mm2 (3500 kg/cm2) เคลือบด้วย Hot-Dip Galvanize หนา 275 g/m2 จากผลการทดสอบโดยสถาบัน British Steel จากประเทศอังกฤษ และผลการประเมิน Gavalnizing 2012 ของ International Zinc Association ตามตาราง และได้พบว่ากระบวนการเคลือบข้างต้น เพียงพอต่อการปกป้องโครงสร้างเหล็ก จากการกัดกร่อนได้ตลอดอายุของอาคาร ได้ยาวนานระหว่าง 70-100 ปี

ตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่วงอายุของ Hot-dip Galvanized ที่เคลือบด้วยความหนาที่แตกต่างกัน
อ้างอิงจาก GALVANIZING 2012 เขียนโดย Gary W. Dallin, Director, GalvInfo Center


   

     ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงเป็นสำคัญ จึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างอาคารหรือบ้านพักอาศัยของท่าน ได้มาตรฐานและมีอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมรับประกันโครงสร้างหลักถึง 20 ปี 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://goo.gl/WgmGw2
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line