เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

ข้อควรรู้การต่อเติมบ้าน

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Home Tips

Google Plus
          การต่อเติมบ้านนั้น หลายคนมักคิดว่าการต่อเติมโครงสร้างใหม่โดยฝากติดกับตัวบ้านเดิมเพียงเล็กน้อย ไม่น่าจะมีปัญหา อะไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว การออกแบบโครงสร้างของบ้าน  หากผู้ออกแบบไม่ได้เผื่อน้ำหนักและโครงสร้างสำหรับการต่อเติมไว้เมื่อต่อเติมไปแล้วอาจพบปัญหาการแตกร้าว รั่วซึม หรือบางครั้งก็ทรุดตัวไปมากจนต้องทุบทิ้ง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเรื่องข้อกฎหมายในการต่อเติมอีกด้วย
 
          ก่อนการดำเนินการใดๆ ในการต่อเติมต้องมีการตรวจเช็คโครงสร้างเดิมก่อน โครงการบางที่อาจมีการก่อสร้างตัวบ้านบนที่ดินที่เคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อน ทำให้มีการทรุดตัวของพื้นดินบริเวณนั้น หรือกรณีที่ไม่มีการทรุดตัวก่อนการต่อเติม แต่ภายหลังการต่อเติมอาจจะมีเกิดการทรุดตัวเกิดขึ้นก็ซึ่งนั้นหมายถึงต้องมีการเตรียมตัวไว้ให้พร้อม จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเช็คโครงสร้างตัวบ้าน และพื้นที่โดยรอบตัวบ้านไว้ล่วงหน้านั้นเอง


 


 
                              
          ในการต่อเติมโครงสร้างใหม่นั้นส่วนมากมักใช้เสาเข็มที่มีขนาดเล็กหรือสั้นกว่าตัวบ้านเดิม เนื่องจากไม่สามารถนำปั่นจั่นเข้าไปตอกเข็มขนาดใหญ่ได้ จึงทำให้เกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือรอยต่อระหว่างสองอาคารแยกเริ่มร้าวและแยกออกจากกันทำให้เกิดปัญหา เรื่องน้ำฝนรั่ว ผนังร้าวต่างๆ ตามมา ดังนั้นเมื่อมีการต่อเติมควรแยกโครงสร้างใหม่ออกจากโครงสร้างเก่าอย่างเด็ดขาด

  
                                      
          หากต้องการขยายห้องให้กว้างขึ้น สิ่งที่ไม่ควรทำคือ การเชื่อมคานยื่นออกไปจากคานเดิม แต่ควรทำคานขึ้นมาใหม่สำหรับรับพื้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากทำอย่างดี มั่นคงแข็งแรงแล้วทำไมถึงทำไม่ได้ เหตุผลคือ การถ่ายน้ำหนักของโครงสร้างที่ทำขึ้นใหม่ เมื่อน้ำหนักถ่ายเทลงเสาเข็ม เสาเข็มก็จะทรุดตัว ซึ่งอาคารเดิมที่สร้างมาก่อนการทรุดตัวของเสาเข็ม อาจจะคงที่ ไม่ทรุดลงหรือทรุดตัวน้อยมาก ดังนั้นการทรุดตัวของโครงสร้างใหม่ที่ไม่เท่ากับโครงสร้างเดิมก็จะทำให้เกิดการแตกร้าวกันได้
 
          เหตุผลหลักของการทรุดตัวของเสาเข็มที่ไม่เท่ากัน คือความยาวของเสาเข็มของโครงสร้างเดิม กับเสาเข็มใหม่ อาจไม่สามารถใช้เสาเข็มความยาวเท่าเดิมได้ ทั้งไม่สามารถเข้าตอกเสาเข็ม หรือใช้วิธีทำเข็มเจาะ แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ต่างกัน ทำให้การทรุดตัวไม่เท่ากัน

 
 


 
 
          สรุปในการต่อเติมบ้านที่ดีที่สุดควรปรึกษาวิศวกร การออกแบบอาคารต่อเติมให้แยกออกจากโครงสร้างเดิม และเผื่อระยะการทรุดตัวของโครงสร้างที่ทำใหม่กับบ้านเดิมที่จะทรุดตัวไม่เท่ากัน เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้พักอยู่อาศัยผู้เขียน :  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม1 บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)