เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

บ้านโครงสร้างเหล็กเทรนด์ใหม่ผู้บริโภค

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Home Style

Google Plus


 

          จากสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้หันมาใช้การก่อสร้างในรูปแบบระบบแห้ง โดยกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้อยู่ในโรงงานผลิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนที่หน้างานเป็นเพียงแค่งานยกประกอบติดตั้งและเก็บรายละเอียดความสวยงาม งานก่อสร้างบ้านก็เช่นกัน บ้านโครงสร้างเหล็ก (Steel House) จึงเป็นรูปแบบการก่อสร้างบ้านที่ตอบโจทย์ ทั้งผู้บริโภค และผู้รับเหมาก่อสร้าง เน้นการใช้แรงงานน้อย สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมคุณภาพได้ดี ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด  ก่อสร้างได้รวดเร็ว กว่าบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีการก่ออิฐ ฉาบปูน ทั่วไป 2-3 เท่า แต่บ้านโครงสร้างเหล็กยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคคนไทยมากนัก ยังมีเพียงผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ยอมรับหรือชื่นชอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงติดภาพบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบ้านที่ใช้การก่ออิฐฉาบปูนในระบบเปียกทั่วไป


บ้านโครงสร้างเหล็กมีอยู่ 2 ประเภท

1.บ้านโครงสร้างเหล็กแบบ เสา คาน ตง โครงหลังคาเหล็ก (Steel House)

          เป็นบ้านโครงสร้างเหล็กโดยการใช้เหล็กรูปพรรณ มาทำโครงสร้าง เสา คาน ตง รวมไปถึงโครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณ  โดยการประกอบโครงสร้าง โดยใช้หมุดย้ำ (Riveted connection) การต่อโครงสร้างโดยใช้สลักเกลียว (Bolted connection) หรือการต่อโครงสร้างโดยการเชื่อม (Welding connection) เสร็จแล้วทำการทาสีป้องกันสนิมในส่วนของโครงสร้างเหล็กชิ้นส่วนต่างๆ

 

  
 
 

2.บ้านโครงสร้างเหล็กแบบ โครงผนังรับแรง(Load Bearing Wall)

          เป็นบ้านโครงสร้างเหล็กที่ใช้โครงสร้างผนังรับแรง เป็นเหล็ก Steel Wall Framing ที่ขึ้นรูปด้วยการรีดเย็น (Cold Form) ตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาประกอบเป็นโครงสร้าง โดยเหล็กที่นำมารีดขึ้นรูปจะเป็นเหล็กกำลังสูงเคลือบสารป้องกันสนิมประกอบกันโดยใช้สกรูกำลังสูงยึด  แล้วปิดด้วยแผ่นผนังชั้นต่างๆ  โดยระบบก่อสร้างแบบ Wall Framing นี้จะไม่มีเสา จะใช้ผนังเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักที่ถ่ายลงจากหลังคาเป็นน้ำหนักในแนวแกน (Axial Load) และออกแบบให้รับแรงลม เป็นน้ำหนักที่กระทำด้านข้างผนัง (Lateral Load)
 

          ในด้านวิศวกรรมการสร้างบ้าน ทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กหรือระบบโครงสร้างบ้านเหล็ก วิศวกรมีการออกแบบให้มีความแข็งแรงปลอดภัยเหมือนกัน ต่างกันที่วัสดุและกระบวนการก่อสร้างเท่านั้นเอง ซึ่งในอนาคตการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างเหล็กน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็ว สามารถเข้าไปก่อสร้างในสถานทีคับแคบ และรูปแบบความสวยงามที่สถาปนิกสามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค

 


ผู้เขียน :  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม1 บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)