เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน 2561

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Home Tips

Google Plus
 
          เรื่องเงิน คือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าจะซื้อบ้าน หรือสร้างบ้าน  การมองหาสถาบันการเงินเพื่อยื่นกู้ สินเชื่อบ้าน จึงเป็นหนึ่งในข้อพิจาณาสำคัญ ซึ่งปัจจัยโดยทั่วไปที่ใช้ประกอบการเลือกสถาบันการเงินหรือธนาคารก็คือ ดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร และยังมีปัจจัยอื่นๆ เป็นตัวแปร อย่างโปรโมชั่นหรือแคมเปญทางการตลาดที่แต่ละธนาคารจะจัดเสริมในแต่ละช่วงด้วย
 
          คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้และเอกสารเพื่อขอกู้ สินเชื่อบ้าน ที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ก็จะไม่ต่างกันมาก หลักๆ คืออายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65-70 ปี มีรายได้ประจำ มีอาชีพที่แน่นอน หากไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทก็ยื่นกู้ได้เช่นกัน แต่ก็ต้องมีเอกสารอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนเอกสารประกอบในการยื่นกู้นั้นจะแบ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีมีคู่สมรส)หากหย่าร้างก็ต้องยื่นสำเนาใบหย่าด้วย
 
          เอกสารอีกส่วนคือเอกสารแสดงรายได้ จำพวกสลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6 เดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ทวิ 50) นอกจากนี้ยังมีเอกสารอีกส่วนที่จำเป็นต้องยื่นนั้นคือเอกสารด้านหลักประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการจ่ายเงินชำระเงินดาวน์ และแผนที่ตั้งโดยสังเขป เมื่อเอกสารครบถ้วนและใบสมัครถูกยื่นไปยังธนาคาร ในแต่ละธนาคารจะใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อยาวนานต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลา 7 วันทำการ ซึ่งในระหว่างนี้ทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
 
          แต่ก่อนจะเป็นหนี้ยาวๆ ถึง 30 ปี ลองมาพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารกันก่อน โดยตัวเลขที่นำมาเสนอเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ อัตราลดของดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับพิจารณาของแต่ละธนาคาร ข้อมูลนี้อัพเดทเดือนกุมภาพันธ์2561 มองๆ เล็งๆ ธนาคารสีอะไรไว้ไปดูกันเลยค่ะ


1 ธนาคารไทยพาณิชย์


 
 
          สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan) สินเชื่อตัวนี้สำหรับคนที่ยากมีบ้านโดยเฉพาะ วงเงินกู้ถึง 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ในจังหวะที่มีโปรโมชั่นบ้างก็ปล่อยให้มากถึง 100% ของราคาประเมินเลยทีเดียว ดอกเบี้ยมีทั้งแบบลอยตัวและคงที่ให้เลือก เงื่อนไขชัดๆ อีกหนึ่งข้อคือผู้กู้ต้องมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป งานนี้น้องๆ ที่จบใหม่เริ่มสตาร์ททำงานก็มีสิทธิ์กู้ผ่านได้ อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.37 % ต่อปี ดูโปรโมชั่นของธนาคาร
 

2 ธนาคารกสิกร


 
 
          สินเชื่อบ้านกสิกรไทย ในช่วงโปรโมชั่นก็จะมีแคมเปญดีๆออกมาให้เลือกอยู่เสมอ อย่างการลดดอกเบี้ยต่ำ 0% ใน3เดือน หรือปล่อยกู้ให้ถึง100%ของราคาประเมิน ซึ่งจะออกมาในแต่ละช่วงแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะปล่อยกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน90%ราคาประเมิน รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพื่อตกแต่งบ้านได้อีกไม่เกิน10% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารด้วย อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.12 % ต่อปี ดูโปรโมชั่นของธนาคาร
 
3 ธนาคารกรุงศรี 
          สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้อยู่ที่ 90% ของราคาประเมิน สามารถมีผู้กู้ร่วมได้ถึง 3 คน(รวมผู้กู้เป็น4คน) ประเภทสินเชื่อของธนาคารจะแบ่งย่อยให้เลือกตามประเภทของที่อยู่ อาทิ คอนโด บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน เงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปเช่นกัน อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.20 % ต่อปี ดูโปรโมชั่นของธนาคาร
4 ธนาคารกรุงไทย


 
          สินเชื่อบ้านกรุงไทย ผ่อนสบาย  เป็นอีกหนึ่งธนาคารแบ่งประเภทของสินเชื่อสำหรับบุคลทั่วไป และบุคคลภาครัฐ ซึ่งเห็นที่ว่าการเป็นบุคคลภาครัฐจะได้เงื่อนไขที่ดีกว่า แต่โปรโมชั่นสำหรับบุคคลทั่วไปก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจไม่น้อย อัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 7.12 % ต่อปี ดูโปรโมชั่นของธนาคาร
ที่มา : บ้านและสวน
(วันที่ 17 เมษายน 2561)