เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

คนสร้างบ้านต้องรู้! ตอน 14 คำถามที่ต้องรู้ของคนอยากสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Home Tips

Google Plusคำตอบ หากเทียบเป็นราคาต่อตารางเมตร อาจจะมองว่าราคาขายบ้านของพีดีเฮ้าส์แพง แต่หากท่านพิจารณาโดยละเอียดและรอบคอบก็จะทราบว่า คุณภาพหรือเกรดวัสดุก่อสร้างที่คัดสรรและนำมาใช้สร้างบ้าน, พื้นที่ใช้สอยหลักจริง ๆ หรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน,  บริการก่อน-หลังการขาย, การรับประกัน-ซ่อมบำรุงภายหลังส่งมอบบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการสร้างบ้านทั่วไปมีมาตรฐานที่กำหนดไว้ต่ำกว่า

ด้วยมาตรฐานและคุณภาพของ “พีดีเฮ้าส์” ที่กำหนดไว้ดีกว่าในหลาย ๆ ด้าน แน่นอนว่าย่อมส่งผลทำให้ต้นทุนโดยรวมค่าก่อสร้างและราคาบ้านสูงกว่าผู้ให้บริการสร้างบ้านรายอื่น ๆ โดยเราเชื่อว่าผู้เป็นเจ้าของบ้านทุกท่าน ต้องการได้บ้านที่ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ดีมีคุณภาพ ต้องการบริการทั้งก่อน-หลังการขายที่ดี ที่สำคัญคือ ไม่ต้องการมีปัญหางบบานปลายภายหลัง จึงยินดีจ่ายเงินเพื่อแลกกับคุณภาพบ้านและบริการที่ดี ภายใต้การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจะตัดสินใจ
 


คำตอบ ราคาบ้านที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ เป็นราคารวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินงานก่อสร้าง ครบทุกอย่างแล้ว สำหรับแบบบ้านมาตรฐานของบริษัทฯ ที่มีให้เลือกปลูกสร้าง ยกเว้น บางรายการที่ระบุไว้ (สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าเวบ “คุณวัสดุสร้างบ้าน” และ “การให้บริการสร้างบ้าน”) และในที่นี้รวมถึงการให้คำปรึกษา การปรับเปลี่ยนขนาดและรูปทรงบ้านให้ตรงตามความต้องการ (ก่อนจะตกลงราคาและทำสัญญา) การขออนุญาตก่อสร้าง ขอติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) การขอสินเชื่อธนาคาร (ธอส. และ ธ.ไทยพาณิชย์) การตรวจและซ่อมบำรุงรักษา 1-2 ปี (ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้)
 


 


คำตอบ ราคาค่าก่อสร้างที่ “พีดีเฮ้าส์” แจ้งให้ทราบหมายถึง ราคาค่าก่อสร้างที่ลูกค้าจะจ่ายจริงตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โดยแบ่งชำระเป็นงวด ๆ เริ่มตั้งแต่เมื่อเซ็นสัญญาฯ จนกระทั่งก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ท่านจึงสบายใจได้เพราะว่าสามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย (ไม่รวมการตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ สวนภายนอกบ้าน)

 

 
 

คำตอบ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด แบบบ้านได้ทั้งรูปทรงภายนอกและพื้นที่ใช้สอยภายใน โดยมีทีมงานที่ปรึกษางานขายหรือสถาปนิกคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  

 

 
คำตอบ ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงมิให้แบบบ้านเหมือนใคร ท่านสามารถใช้บริการออกแบบบ้านใหม่ กับบริษัทในเครือของเรา โดยมีทีมงานสถาปนิกพร้อมให้บริการและคำปรึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างออกแบบบ้าน ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ (ตามตกลงกัน)

 


คำตอบ ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 
 

 
คำตอบ หากลูกค้ามีแบบที่ว่าจ้างออกแบบมาแล้ว เรายินดีรับสร้างตามแบบนั้น ๆ แต่หากว่าเป็นแบบบ้านของผู้ให้บริการรับสร้างบ้านรายอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบบบ้านก่อน และต้องไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ แต่คุณภาพวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ต้องขอสงวนสิทธิ์ยึดตามวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ

 

 
 

คำตอบ ในระหว่างทำการก่อสร้างลูกค้าสามารถร้องขอให้มีเปลี่ยนแปลงวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยบริษัทฯ จะทำการเสนอราคางานเพิ่ม-ลดให้พิจารณาก่อนตัดสินใจ แต่สงวนสิทธิ์การขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลัก เพราะจะมีผลกระทบกับงานวิศวกรรมและกฎหมายควบคุมอาคาร (ตามที่ได้รับขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ)

 


คำตอบ พีดีเฮ้าส์ มีบริการติดต่อและยื่นขอสินเชื่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกท่านที่มีความต้องการ โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารเรียกเก็บ เช่น ค่าประเมินหลักทรัพย์ ฯลฯ)
 


 
คำตอบ ราคาบ้านตามแบบบ้านของบริษัทฯ ที่มีให้เลือก ราคาบ้านเริ่มต้นที่ 1.4 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากลูกค้ามีเงินออมไม่เพียงพอหรือมีเงิดสดจำกัด แนะนำว่าควรขอวงเงินกู้ยืมกับธนาคาร เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างบ้านให้เพียงพอ ดีกว่าจะสร้างบ้านขนาดเล็ก ๆ ไปก่อน จากนั้นจึงค่อยต่อเติมในภายหลังหรือในอนาคต เพราะอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย หรืออาจมีปัญหาโครงสร้างทรุดและแตกร้าวได้
 


 

คำตอบ  ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ยืมต่ำกว่าค่าก่อสร้างบ้าน อาจเป็นเพราะว่าความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (รายได้ประจำ) หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันราคาประเมินต่ำมาก (ธนาคารจะประเมินความสามารถและหลักทรัพย์แจ้งให้ลูกค้าทราบ) ลูกค้าจำเป็นจะต้องมีเงินสำรองบางส่วน เพื่อสมทบจ่ายค่าก่อสร้างบ้านในแต่ละงวดตามสัญญา
 


 

คำตอบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับงานรื้อถอนบ้านเก่า แต่สามารถแนะนำผู้ให้บริการรื้อถอนบ้านเก่าให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจใช้บริการ
 


 

 

คำตอบ ระบบการบริหารจัดการของ พีดีเฮ้าส์ มีการออกแบบกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานในทุก ๆ ตำแหน่งของบริษัทฯ เอาไว้ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติและระหว่างปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อความเข้าใจตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน สามารถให้การบริการและการควบคุมงานสร้างบ้านอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมีการตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศน์หรือการสื่อสารที่ทันสมัยบน Apprication ควบคุมงานก่อสร้างทุก ๆ วัน และการเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริง โดยผู้จัดการสาขาและผู้ตรวจสอบคุณภาพหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ ๆ


 

 

คำตอบ เรามีการรับประกันคุณภาพงานหลังรับมอบบ้าน

- สำหรับวัสดุมาตรฐานรุ่น Smart, Platinum Serier มีการรับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี รับประกันโครงสร้าง 20 ปี

- สำหรับวัสดุมาตรฐานรุ่น Standard, Exclusive Series มีการรับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี รับประกันโครงสร้าง 20 ปี

สำหรับ กรณีที่ครบระยะการรับประกันแล้วพบความชำรุดของวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน เรายินดีให้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุง โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง