เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

ระบบสุขาภิบาลในบ้าน

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Home Tips

Google Plus

            เมื่อเราใช้น้ำทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำเหล่านั้น ซึ่งการจัดการน้ำนั้น เรียกว่าระบบสุขาภิบาล โดยการวางแผนจัดการระบบท่อสุขาภิบาลนั้นจำเป็นต้องมีวิศวกรออกแบบ กำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษาเมื่อเกิดปัญหารั่วซึม 
                 
ขอบคุณภาพจาก www.sanook.com
 
            ระบบท่อสุขาภิบาลนั้น ไม่มีแรงดันน้ำภายในเส้นท่อน้ำจะลำเลียงของเสียหรือของเหลวต่าง ๆ ไหลไปในทางลาดเอียงตามเส้นท่อ ซึ่งในการเดินท่อนอกจากต้องตรวจสอบรอยต่อท่อและข้อต่อต่าง ๆ แล้วยังต้องตรวจสอบให้ดีว่าความลาดเอียงได้หรือไม่
                         
 


ขอบคุณภาพจาก www.thaipipe.co.th
 
 
ระบบสุขาภิบาลมีการแยกระบบท่อน้ำทิ้ง ดังนี้
 
            1.ระบบท่อระบายน้ำโสโครก เป็นระบบท่อนำน้ำเสียจากโถส้วมหรือโถปัสสาวะจากห้องน้ำไปสู่ระบบถังบำบัดน้ำเสีย
            2.ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง เป็นระบบท่อนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อ่างล้างหน้า น้ำทิ้งจากการอาบน้ำ หรือน้ำทิ้งจากอ่างล้างจาน ไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
            3.ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบที่ใช้บำบัดน้ำเสียซึ่งเกิดจากการใช้งานต่าง ๆ ภายในบ้าน ให้ได้ความปลอดภัยตามข้อกำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
            4.ระบบท่อระบายอากาศ ติดตั้งเข้ากับระบบท่อระบายน้ำป้องกันปัญหาสุญญากาศในเส้นท่อระบายน้ำ ทำให้ระบบระบายน้ำในเส้นท่อสามารถระบายน้ำได้สะดวก
            5.ระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
                      

 
ในการใช้งานระบบระบายน้ำทิ้งต่าง ๆ ควรใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ควรทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงในโถส้วมหรือระบบท่อระบายต่าง ๆ เพราะจะทำให้ระบบท่ออุดตัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องยากในการซ่อมบำรุง ถ้าเราใช้ระบบท่อระบายต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ทำให้ไม่มีปัญหามากวนใจและอยู่บ้านอย่างมีความสุข

เรื่อง : ชยพล สุพงษ์
บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด