เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

Line

สวนแนวตั้งบนผนัง

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Garden

Line
เป็นสวนแนวตั้งที่รู้จักกันในวงกว้างและเห็นกันชินตา สวนแนวตั้งประเภทนี้ต้องอาศัยงานโครงสร้างและการทำโครงสร้างร่วมกับผนังเป็นหลัก และยังต้องมีการวางระบบอย่างละเอียดเรื่องระบบน้ำ ระบบปลูกที่ต้องอาศัยวัสดุปิดผิวพิเศษ เช่น แผ่นพอลิเอสเตอร์ แผ่นใยแก้ว แผ่นใยปาล์ม ซึ่งจุดเด่นของวัสดุปิดผิวนี้อยู่ที่ความทนทาน เหนียว ขณะเดียวกันก็โปร่ง อุ้มน้ำ และรับน้ำหนักวัสดุปลูกได้ดี สำหรับวัสดุปลูกนิยมใช้กาบมะพร้าว ขุยมะพร้าว สแฟกนั่มมอสส์ แทนดินปลูก เพราะทั้งน้ำหนักเบา อุ้มน้ำได้ดี แล้วรากพืชยังสามารถเจริญเติบโต ยึดเกาะได้ บางกรณีมีการใช้น้ำยาพิเศษที่ช่วยยืดอายุต้นไม้ได้ด้วย การจัดสวนแนวตั้งประเภทนี้จึงต้องคำนึงถึงการเลือกใช้พรรณไม้ที่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมคล้ายๆกัน สามารถเลื้อยคลุมได้ดี รวมถึงการรับน้ำหนักของงานโครงสร้าง

Tip
ควรระวังเรื่องความชื้น การระบาดของโรคและแมลง เพราะหากมีการเกิดโรคกับต้นไม้เพียงต้นเดียว ก็อาจลามจนเสียหายไปทั้งผนังได้
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line