ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีดีสยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

ร่วมงานกับเรา ทีมงานคุณภาพ

บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานบริการ รักในวิชาชีพ ชอบงานท้าทาย มีความมุ่งมั่นและอดทนสูง พร้อมจะพิสูจน์ความสามารถและเติบโตร่วมไปกับองค์กร หรือพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยมีตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 • งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 อัตรา
  ลักษณะงาน
  - ติดต่อ Supplier / ต่อรองราคา / หา Supplier รายใหม่
  - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  - ออกเอกสารใบสั่งซื้อ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง
  - วุฒิ ปวส. และปริญญาตรี
  - ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  - รับแรงกดดันได้ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ :0-2996-0940
  E-mail: webmaster@pd.co.th APPLY
 • สถาปนิกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย 7 อัตรา
  ลักษณะงาน
  ทำการตลาดในส่วนของการขาย บ้าน งานอีเว้นท์และงานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ รวมถึงการดูแลและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

  คุณสมบัติ
  - เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี แผนกก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/วิศวกรรม
  - บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  - มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (และมีใบอนุญาตขับขี่)
  - มีทักษะทางด้านการเจรจากับลูกค้าและสามารถออกไปพบปะลูกค้าได้
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ดี
  - มีประสบการณ์ด้านขายบ้าน/อสังหาริมทรัพย์ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  - ปทุมธานี (รังสิต) 1 ตำแหน่ง
  - ตลิ่งชัน (กาญจนาภิเษก) 1 ตำแหน่ง
  - อุบลราชธานี 1 ตำแหน่ง
  - มุกดาหาร 1 ตำแหน่ง

  E-mail: webmaster@pd.co.th APPLY
 • สถาปนิก (Back Office) 1 อัตรา
  ลักษณะงาน
  - จัดทำแบบ Drawing, Shop Drawing เพื่องานก่อสร้าง
  - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad, 3D MAX, V-ray, Sketch Up, Illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  - มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์กรรม ออกแบบตกแต่งภายใน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  - มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
  - มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน : รังสิต-นครนายก

  E-mail: webmaster@pd.co.th APPLY
 • ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 5 อัตรา
  ลักษณะหน้าที่
  ตามที่เป็นงานที่เกี่ยวกับงานควบคุม ตรวจสอบ กำกับดู แลผู้รับงานและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี ตามฝ่ายก่อสร้างที่กำหนด และรับผิดชอบในการวางแผนเร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง ให้ทันกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน  ตามงวดงานและส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานวานในแต่ละงวดงานให้สามารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี   (โยธา/ก่อสร้าง)
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-40 ปี
  - มีประสบการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง และแผนการเกณฑ์ททหาร หรือผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว
  - มีความตั้งใจในการทำงาน,มีความคิดริเริ่ม,มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีมนุษย์สัมพันธ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  -ชลบุรี 1 ตำแหน่ง
  -สระบุรี 1 ตำแหน่ง
  -อุบลราชธานี 1 ตำแหน่ง
  -ภูเก็ต 1 ตำแหน่ง
  -เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง APPLY

สวัสดิการ

 • โบนัส, ค่าตอบแทนจากการขาย
 • ค่าล่วงเวลา
 • ฝึกอบรมตามตำแหน่ง
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส
 • ปรับเงินเดือนทุกปี
 • พักร้อน
 • สัมนาประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าน้ำมันในการเดินทาง, ค่าสึกหรอ
 • ฯลฯ