adidas fotballskoBilliga Fotbollströjor Barn
ร่วมงานกับเรา-พีดีเฮ้าส์ รับสร้างบ้าน

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีดีสยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด

Google Plus

ร่วมงานกับเรา ทีมงานคุณภาพ

บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานบริการ รักในวิชาชีพ ชอบงานท้าทาย มีความมุ่งมั่นและอดทนสูง พร้อมจะพิสูจน์ความสามารถและเติบโตร่วมไปกับองค์กร หรือพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยมีตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 2 อัตรา
  รายละเอียดของงาน
  - ดูแล Website, Social network 
  - ดูแลการ Update ข้อมูลบน Web Community, Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram, Twitter และ Website
  - ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotions) Online Campaigns ดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
  - ตอบคำถาม และจัดกิจกรรมการตลาดออนไลน์ และอื่นๆ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - จบปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์/การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online Marketing ,Social Marketing และสามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ ได้ เช่น  Google Adwords, Facebook, Youtube, Instagram etc.
  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี
  - มีความรู้รอบตัว และติดตามอ่านข่าวสารและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอยู่อย่างสม่ำเสมอ
  - หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Online Marketing หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัทพีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ :0-2996-0940
  E-mail: webmaster@pd.co.th  APPLY
 • ฝ่ายขายและการตลาด 3 อัตรา
  ลักษณะงาน
  ทำการตลาดในส่วนของการขายโฆษณาทั้งนิตยสาร Home and Resort Thailand งานนิทรรศการระดับใหญ่ งานอีเว้นท์และงานวางแผนประชาสัมพันธ์ รวมถึงการดูแลและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่ให้การสนับสนุน

  คุณสมบัติ
  - เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
  - บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  - มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (และมีใบอนุญาตขับขี่)
  - มีทักษะทางด้านการเจรจากับลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ และสามารถออกไปพบปะลูกค้า
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ดี
  - มีประสบการณ์ด้านขายสื่อที่เกี่ยวข้องกับไลน์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัทพีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ :0-2996-0940
  E-mail: webmaster@pd.co.th
   
  APPLY
 • Sale Engineer (Front Office) 3 อัตรา
  ลักษณะการทำงาน
  ขาย/ให้คำปรึกษาลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ
  - เพศชาย/หญิง
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  - มีไหวพริบในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มีทักษะในด้านการขาย การสื่อสาร การนำเสนองาน และการเจรจาต่อรอง
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
  - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงาน 
   ขอนแก่น, ระยอง, กาญจนาภิเษก, รังสิต-นครนายก APPLY
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (สถาปัตย์-ตกแต่งภายใน) (Back Office) 2 อัตรา
  ลักษณะงาน
  - จัดทำแบบ Drawing, Shop Drawing เพื่องานก่อสร้าง
  - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้
  - มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์กรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0-2447-9040 APPLY
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด - โฆษณาประชาสัมพันธ์ (Back Office) 2 อัตรา
  รายละเอียดงาน
  - ประชาสัมพันธ์องค์กรและแบรนด์
  - วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
  - ติดต่อสื่อสารประสานงาน และ ประชาสัมพันธ์งานระหว่างภายใน และภายในนอกองค์กร
  - สามารถเขียนข่าวได้ และประสารงานกับหน่วยงาน PR Agency ได้เป็นอย่างดี

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศ หญิง/ชาย
  - วุฒิปริญญาตรี นิเทศน์ศาสตร์/วารสารศาสตร์/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไอเดียที่แปลกใหม่ 
  - กล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็น
  - มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกภาพที่ดี
  - มีความรับผิดชอบสูง , ขยันและมีทัศนคติที่ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0-2447-9040 APPLY
 • หัวหน้าโครงการ (Front Office) 8 อัตรา
  ลักษณะหน้าที่
  ตามที่เป็นงานที่เกี่ยวกับงานควบคุม ตรวจสอบ กำกับดู แลผู้รับงานและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี ตามฝ่ายก่อสร้างที่กำหนด และรับผิดชอบในการวางแผนเร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง ให้ทันกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน  ตามงวดงานและส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานวานในแต่ละงวดงานให้สามารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี   (โยธา/ก่อสร้าง)
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-40 ปี
  - มีประสบการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง และแผนการเกณฑ์ททหาร หรือผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว
  - มีความตั้งใจในการทำงาน,มีความคิดริเริ่ม,มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีมนุษย์สัมพันธ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  กรุงเทพฯ (รามอินทรา ตลิ่งชัน), รังสิต, สระบุรี, นครปฐม, อุบลราชธานี,ร้อยเอ็ด ) APPLY
 • วิศวกรประมาณราคา 2 อัตรา
  ลักษณะหน้าที่
  ประมาณราคางานก่อสร้าง และถอดแยกปริมาณวัสดุ ที่เกี่ยวกับงานบ้านพักอาศัย, งานอาคารพักอาศัย(อพาร์ทเมนท์)

  เพศ : ชาย/หญิง
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา
  - สามารถใช้โปรแกรม Autocad /Microsoft excel ได้

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  สาขาขอนแก่น, สาขานครราชสีมา,สาขานครปฐม,สาขาหาดใหญ่,กรุงเทพฯ
    APPLY

สวัสดิการ

 • โบนัส, ค่าตอบแทนจากการขาย
 • ค่าล่วงเวลา
 • ฝึกอบรมตามตำแหน่ง
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส
 • ปรับเงินเดือนทุกปี
 • พักร้อน
 • สัมนาประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าน้ำมันในการเดินทาง, ค่าสึกหรอ
 • ฯลฯ