WA-134

Google Plus   

   

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ3ห้อง
  • ที่จอดรถ1คัน
  • พื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน52ตารางวา
  • กว้าง13เมตร
  • ยาว16เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2