W-121

Google Plus   

   

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ1คัน
  • พื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน60ตารางวา
  • กว้าง14เมตร
  • ยาว17เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2