W-122

Google Plus   

 
 

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ3ห้อง
  • ที่จอดรถ1คัน
  • พื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน55ตารางวา
  • กว้าง13เมตร
  • ยาว17เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2