W-118

Google Plus   

   

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ3ห้อง
  • ที่จอดรถคัน
  • พื้นที่ใช้สอย195ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน105ตารางวา
  • กว้าง22เมตร
  • ยาว19เมตร
  • บ้านโครงสร้างเหล็ก

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1