EA-131

Google Plus   

 • ลักษณะบ้าน2ชั้น
 • ห้องนอน4ห้อง
 • ห้องน้ำ3ห้อง
 • ที่จอดรถ2คัน
 • พื้นที่ใช้สอย234ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน72ตารางวา
 • กว้าง15.50เมตร
 • ยาว19เมตร
 • ราคารุ่น Exclusive Series / Blue (บาท)4,120,000
 • ราคารุ่น Smart Series / Green (บาท)4,865,000

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2