EA-151

Google Plus   

 • ลักษณะบ้าน2ชั้น
 • ห้องนอน4ห้อง
 • ห้องน้ำ4ห้อง
 • ที่จอดรถ2คัน
 • พื้นที่ใช้สอย355ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน91ตารางวา
 • กว้าง17.50เมตร
 • ยาว21เมตร
 • ราคารุ่น Exclusive Series (บาท)5,981,000
 • ราคารุ่น Smart Series (บาท)6,828,000
 • 1 พื้นที่พักผ่อน

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2