W-126
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,053,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น4,793,000

WOOD HOME SERIES
Thai Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย193 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน65 ตารางวา
 • กว้าง17.50 เมตร
 • ยาว15 เมตร
 • ราคาไม่รวมบ่อน้ำ
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,053,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น4,793,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WOOD HOME SERIES
Thai Style


 • W-126แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย193 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน65 ตารางวา
 • กว้าง17.50 เมตร
 • ยาว15 เมตร
ราคาไม่รวมบ่อน้ำ
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน