WA-184

Google Plus   

   

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน2ห้อง
  • ห้องน้ำ1ห้อง
  • ที่จอดรถคัน
  • พื้นที่ใช้สอย82ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน62ตารางวา
  • กว้าง14.50เมตร
  • ยาว17เมตร
  • บ้านโครงสร้างเหล็ก

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1