F-183Q

Google Plus

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน2ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ-คัน
  • พื้นที่ใช้สอย100.30ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน66ตารางวา
  • กว้าง18.20เมตร
  • ยาว14.45เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1