EA-115

Google Plus  

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ2คัน
  • พื้นที่ใช้สอย126ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน63ตารางวา
  • กว้าง18เมตร
  • ยาว14เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1