EA-112

Google Plus



  

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน2ห้อง
  • ห้องน้ำ1ห้อง
  • ที่จอดรถ-คัน
  • พื้นที่ใช้สอย84ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน53ตารางวา
  • กว้าง15เมตร
  • ยาว14เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1