EA-114

Google Plus  

  • ลักษณะบ้าน1ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ1คัน
  • พื้นที่ใช้สอย103ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน90ตารางวา
  • กว้าง19เมตร
  • ยาว19เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1