WA-127

Google Plus

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ-คัน
  • พื้นที่ใช้สอย136ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน43ตารางวา
  • กว้าง13เมตร
  • ยาว13เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2