WA-128

Google Plus

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ1คัน
  • พื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน47ตารางวา
  • กว้าง11เมตร
  • ยาว17เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2