WA-123

Google Plus

​​

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ2ห้อง
  • ที่จอดรถ2คัน
  • พื้นที่ใช้สอย143ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน53ตารางวา
  • กว้าง15เมตร
  • ยาว14เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2