WA-132

Google Plus

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน2ห้อง
  • ห้องน้ำ3ห้อง
  • ที่จอดรถ-คัน
  • พื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน50ตารางวา
  • กว้าง14เมตร
  • ยาว14เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2