EA-127

Google Plus   

 • ลักษณะบ้าน2ชั้น
 • ห้องนอน3ห้อง
 • ห้องน้ำ3ห้อง
 • ที่จอดรถ1คัน
 • พื้นที่ใช้สอย185ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน56ตารางวา
 • กว้าง16.5เมตร
 • ยาว14เมตร
 • ราคารุ่น Exclusive Series (บาท)3,621,000
 • ราคารุ่น Smart Series (บาท)4,341,000

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2