WA-182

Google Plus  

   
 

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ3ห้อง
  • ที่จอดรถ3คัน
  • พื้นที่ใช้สอย237ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน81ตารางวา
  • กว้าง17เมตร
  • ยาว19เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2