F-197
  • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,882,000

  • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,029,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
  • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
  • ห้องนอน3 ห้อง
  • ห้องน้ำ3 ห้อง
  • ที่จอดรถ2 คัน
  • พื้นที่ใช้สอย206 ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน79 ตารางวา
  • กว้าง19 เมตร
  • ยาว16.5 เมตร
  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2

  • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,882,000

  • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,029,000

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


  • F-197แบบบ้าน
  • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
  • ห้องนอน3 ห้อง
  • ห้องน้ำ3 ห้อง
  • ที่จอดรถ2 คัน
  • พื้นที่ใช้สอย206 ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน79 ตารางวา
  • กว้าง19 เมตร
  • ยาว16.5 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน