EA-150

Google Plus   

 • ลักษณะบ้าน2ชั้น
 • ห้องนอน3ห้อง
 • ห้องน้ำ4ห้อง
 • ที่จอดรถ-คัน
 • พื้นที่ใช้สอย331ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน99ตารางวา
 • กว้าง18.50เมตร
 • ยาว22เมตร
 • ราคารุ่น Exclusive Series / Blue (บาท)6,235,000
 • ราคารุ่น Smart Series / Green (บาท)7,141,000

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2