EA-137

Google Plus   

 • ลักษณะบ้าน2ชั้น
 • ห้องนอน3ห้อง
 • ห้องน้ำ4ห้อง
 • ที่จอดรถ2คัน
 • พื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน80ตารางวา
 • กว้าง15.50เมตร
 • ยาว21เมตร
 • ราคารุ่น Exclusive Series (บาท)5,451,000
 • ราคารุ่น Smart Series (บาท)6,330,000

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2