EA-135

Google Plus   

 • ลักษณะบ้าน2ชั้น
 • ห้องนอน3ห้อง
 • ห้องน้ำ3ห้อง
 • ที่จอดรถ2คัน
 • พื้นที่ใช้สอย249ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน92ตารางวา
 • กว้าง18.5เมตร
 • ยาว20เมตร
 • ราคารุ่น Exclusive Series (บาท)5,355,000
 • ราคารุ่น Smart Series (บาท)6,381,000

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2