EA-154

Google Plus   

 • ลักษณะบ้าน2ชั้น
 • ห้องนอน5ห้อง
 • ห้องน้ำ6ห้อง
 • ที่จอดรถ2คัน
 • พื้นที่ใช้สอย643ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน180ตารางวา
 • กว้าง30เมตร
 • ยาว24เมตร
 • ราคารุ่น Smart Series (บาท)11,138,000
 • ราคารุ่น Platinum Series (บาท)14,303,000

แบบแปลน

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2