F-127

Google Plus   

   

  • ลักษณะบ้าน2ชั้น
  • ห้องนอน3ห้อง
  • ห้องน้ำ4ห้อง
  • ที่จอดรถ2คัน
  • พื้นที่ใช้สอย246ตารางเมตร
  • ขนาดที่ดิน95ตารางวา
  • กว้าง20.5เมตร
  • ยาว19เมตร

แบบแปลน

  • แบบแปลนชั้น 1

  • แบบแปลนชั้น 2