ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

10 ม.ค.2560

ธอส.ส่ง 2 มาตรการช่วยเหลือชาวใต้

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

          ธอส.ส่ง 2 มาตรการลดภาระหนี้ช่วยเหลือชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย เปิดติดต่อที่สาขา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคมนี้

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้และส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพนั้น ธอส.จึงเตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้

          มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกันได้รับผลกระทบ ธนาคารจะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ย MRR  -2.50ถ ต่อปี 2 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.00% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -0.50% ต่อปี โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.75% ต่อปี

          มาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของธอส. ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -0.50% ต่อปี

          สำหรับวงเงินให้กู้ต่อราย ธนาคารกำหนดไว้ไม่เกิด 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส.หรือลูกค้าใหม่ โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธอส. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
(วันที่ 10 มกราคม 2560)