ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

06 มิ.ย.2560

บ้านสร้างเองตจว.ท้ายไตรมาส 2 ส่งสัญญาณบวก

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

          บ้านสร้างเองตจว.ท้ายไตรมาส 2 สัญญาณปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ผู้เล่นในตลาดแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นรายเล็กรายย่อย กับกลุ่มรับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯ ที่ขยายสาขาออกไปยังต่างจังหวัด ชี้ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดี ยทำตลาดรับสร้างบ้านเปิดกว้างมาก

          นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ตลาดบ้านสร้างเองเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในต่างจังหวัดมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างเงียบ โดยเฉพาะหัวเมืองเศรษฐกิจหรือการค้า และเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค อาทิ ชลบุรี สระบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ฯลฯ โดยมีผู้ประกอบการแข่งขันอยู่ 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่ นรายเล็กรายย่อย ที่เน้นจับตลาดบ้านระดับราคา 8 แสน -1 ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ราคาต่ำ ไม่เน้นคุณภาพสูงมากนัก และ 2. กลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้ านจากกรุงเทพฯ ที่ขยายสาขาออกไปยังต่างจังหวัด กลุ่มนี้จะเลือกจับตลาดบ้านระดับราคา 2 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 20 ล้านบาทเป็นหลัก

          โดยกลยุทธ์ที่ใช้แข่งขันจะเน้นความน่าเชื่อถือ คุณภาพและบริการครบวงจรเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง 2 กลุ่มเลือกจับตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายต่างกัน รวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้แข่งขันก็ต่างกัน อย่างไรก็ตามจากการสำรวจข้อมูลพบว่า กลุ่มราคาบ้าน 8 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาทเศษ ผู้บริโภคและประชาชนมีความต้ องการปลูกสร้างมากที่สุด หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80  ของตลาดบ้านสร้างเองต่างจังหวัด

          “ปัจจุบันตลาดรับสร้างบ้านเปิดกว้างมาก หากเปรียบเทียบกับยุคก่อนหน้านี้ ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เกิดขึ้นและเข้ามาในธุรกิจนี้ จำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดรับสร้างบ้านในต่ างจังหวัด ปัจจัยสนับสนุนหลักๆ ก็คือสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ที่ช่วยให้สามารถนำเสนอผลิตภั ณฑ์และบริการให้เข้าถึงผู้บริ โภคได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี การเข้ามาของผู้ ประกอบการรายใหม่ๆ นั้นมีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ทำให้ผู้บริโภคเองก็ต้องมี ความรอบคอบมากขึ้น เพราะหากตัดสินใจเลือกโดยมิได้ ยึดเหตุผลและความเป็นจริง อาจผิดหวังและเสียใจในภายหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัดสิ นใจพลาดก็คือ ข้อเสนอราคาต่ำเกินจริง เช่น อ้างว่าสามารถซื้อวัสดุ จากโรงงานได้โดยตรง ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 30-50% หรือหลอกลวงว่าเป็นบริษัทในเครื อหรือสาขาของบริษัทรับสร้างบ้านแบรนด์ดัง ฯลฯ เป็นต้น”

ที่มา : thansettakij.com
(วันที่ 2 มิถุนายน 2560)