ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

20 ก.ค.2560

พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม หลักสูตรรับสร้างบ้านรุ่น 35

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Plus
 

          บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 35 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่แฟรนไชส์ซีและบุคลากรใหม่ ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเป็นมาของธุรกิจรับสร้างบ้านและองค์กร สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ ทิศทางการแข่งขัน มาตรฐานสินค้าและบริการ การตลาด ขั้นตอนและการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ฯลฯ พร้อมพาคณะผู้เข้าร่วมอบรมศึกษางาน ณ สถานที่ก่อสร้างจริง ปัจจุบันศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ มีสาขาให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่กว่า50 จังหวัด ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงาน บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.pd.co.th