ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

04 ต.ค.2560

ร่างพรบ.ภาษีที่ดินใหม่: สภาหอการค้าไทยยื่นเรื่องให้สนช.ทบทวน

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

 

          ร่างพรบ. ภาษีที่ดินใหม่ฯ ยังคงคลุมเครือในหลายๆ ประเด็น ซึ่งหลังจากหารือกันระหว่างบรรดาผู้ประกอบการ สภาหอการค้าจึงได้ยื่นเรื่องต่อสนช. ให้ช่วยทบทวนเงื่อนไขบางข้อ ดังนี้
  • ยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเขตเทศบาลเดียวกันที่มีมูลค่ารวมกันไม่ถึง 50 ล้านบาท
  • พิจารณาขอบเขตอำนาจในการกำหนดอัตราภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีมีความต้องการกำหนดอัตราที่สูงกว่าที่รัฐกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ประชาชน
  • ควรลดภาษีให้กับทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับมรดกและทรัพย์สินประเภทสถานพยาบาลเอกชนสถานศึกษาเอกชนสวนสัตว์แหล่งท่องเที่ยวเอกชนและประเภทอื่นๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ
  • สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบควรมีมาตรการในการช่วยเหลือ และควรกระตุ้นให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
 
ที่มาข่าว:  ฐานเศรษฐกิจ
(วันที่ 4 ตุลาคม 2560)