ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

10 ต.ค.2560

เศรษฐีจ่อโดนรีดภาษีที่ดินเพิ่ม3หมื่นราย

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

           นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในวาระ 2 ของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นชอบให้ปรับลดการยกเว้นเก็บภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ลดเหลือเป็น 20 ล้านบาท ทำให้มีกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 30,000  ราย แต่ถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก ส่วนการเก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรยังยกเว้นมูลค่าที่ไม่เกิน 50 ล้านบาทเหมือนเดิม เนื่องจากรัฐบาลต้องการสนับสนุนภาคการเกษตร และไม่ต้องให้ได้รับความเดือดร้อนแก่เกษตรกร


 

 

           อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาการพิจารณาของกรรมาธิการ ยังต้องพิจารณารายละเอียดการเก็บภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์ โดยให้มีการเก็บข้อมูลการเสียภาษีจริงในปัจจุบันที่เสียภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อมาเทียบกับการเสียภาษีตามกฎหมายใหม่ว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีภาระภาษีที่เหมาะสม โดยจะเป็นแบบขั้นบันได ผู้ประกอบการที่ขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี ก็จะมีภาระภาษีน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการพิจารณายกเว้นหรือบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการบางประเภท เช่น โรงเรียนและสถานศึกษาเอกชน โรงพยาบาลเอกชน สนามกีฬาของเอกชน นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีกฎหมายลูกออกมารองรับ

           “ขณะนี้ สนช. ได้มีการขยายเวลาการพิจารณาวาระสองออกไปอีก 60 วัน  จนถึงสิ้นเดือน พ.ย. 60 และคาดว่าจะส่งให้ สนช.พิจารณาในวาระที่ 3 ได้ก่อนสิ้นปี ซึ่งทำให้กฎหมายเริ่มบังคับใช้ได้วันที่ 1 ม.ค.62”

 
ที่มา : https://www.dailynews.co.th
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560)