ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

11 ต.ค.2560

ครม.อนุมัติธอส.ระดมทุนออกพันธบัตร 2.23 หมื่นล.

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus 

           ครม.อนุมัติ ธอส.ออกพันธบัตร 2.23 หมื่นล้าน ภายในปีนี้เร่งปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุนให้สมดุลกับการปล่อยกู้บ้าน

           รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินโดยการออกพันธบัตร 2.23 หมื่นล้านบาท ในปี 2560 โดยแบ่งเป็น 1.การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรใหม่ 1.1 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ ธอส. และ 2.การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่มี อายุครบกำหนด (Roll-over) 11,300 ล้านบาท

           ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับ ธอส. เร่งพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับการให้สินเชื่อระยะยาว เพื่อเพิ่มสัดส่วนการระดมทุนจากเงินฝากระยะยาว ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างอายุของหนี้สิน และสินทรัพย์ และให้คำนึงถึงผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของธนาคารใน ภาพรวมด้วย

           นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ได้มอบหมายนโยบายผู้บริหาร เร่งประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของ สบน.ให้สาธารณชนรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
(วันที่ 11 ตุลาคม 2560)