ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

04 พ.ย.2560

หอฯชง 2 กลุ่มอัตราเดียว

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

 

          นายอธิป พีชานนท์ ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและ อสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรแบ่งกลุ่มที่จะจัดเก็บเหลือเพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ ที่รกร้าง และ 2.กลุ่มที่อยู่อาศัยและที่เกษตร ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ควรกำหนดเก็บภาษีอัตราเดียวและไม่สูงจนเป็นภาระเพราะแต่ละภาษีกิจการมีมูลค่าของตัวเองอยู่แล้ว แต่หากยังยืนยันจัดเก็บแบบขั้นบันได ผู้ที่อยู่ในข่ายจัดเก็บ จะถูกกระทบ 2 เด้งคือ อัตราภาษีและราคาประเมินที่ปรับขึ้นทุก 4 ปี ซึ่งไม่เป็นธรรมและผู้ประกอบการไม่สามารถคำนวณต้นทุนที่แท้จริงได้ เพราะมูลค่าขยับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภาษีนิติบุคคล ยังอยู่ที่ปีละ 20% หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังเป็นอัตราคงที่อธิป พีชานนท์ ประธานสมาคมการค้า

          สอดรับกับนายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศไม่ได้คัดค้าน แต่อยากให้ภาครัฐช่วยพิจารณาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องเพดานภาษี การจัดเก็บ และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเนื้อหา พ.ร.บ.ยังไม่ครอบคลุม บางจุดไม่มีความชัดเจน หรือ ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ตีความเอาเอง

          ตัวอย่างเช่น ที่ดินเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่วันดีคืนดีที่ดินแปลงข้างๆมีกลุ่มทุนรายใหญ่มาสร้างศูนย์การค้า ทำให้ราคาประเมินที่ดินปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัว เจ้าของที่นารอบข้าง ก็ถูกประเมินให้เสียภาษีในอัตราเดียวกับศูนย์การค้าก็ไม่น่าจะถูกต้อง หรือห้องแถวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตามหัวเมืองต่างจังหวัด เคยเสียค่าเช่า 2,000-3,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเมืองเจริญขึ้น มีการประเมินราคาใหม่ ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เจ้าของอาคารก็ต้องผลักภาระมาให้ผู้เช่าซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี อีกตัวอย่างคือ ปั๊มนํ้ามันที่อยู่ในเขตเมือง เนื้อที่ 2-3 ไร่ มีหัวจ่ายนํ้ามันไม่กี่หัว เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นลานจอดรถ ห้องนํ้า ก็ถูกนำมาประเมินภาษีในอัตราพื้นที่การค้าด้วย”

 
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,309
วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560