ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

19 ม.ค.2561

โปรโมชั่น PD House Combo Set - ชุดสุขล้นใจ

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line


 

รับฟรี  ส่วนลดเงินสด 100,000 - 800,000 บาท 
รับฟรี  Gift Voucher Home Pro, Grand Home Mart มูลค่า 20,000 - 80,000 บาท
รับฟรี  Gift Voucher Windsor มูลค่า 20,000 - 100,000 บาท
รับฟรี  เครื่องปรับอากาศ DAIKIN 
รับฟรี  iphone X 
รับฟรี  ถังเก็บน้ำ DOSS พร้อมปั๊มน้ำ HITACHI

สถานที่  :  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ทุกสาขา
ระยะเวลาโปรโมชั่น  :  จองปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2561
เซ็นสัญญาภายใน  :  31 พฤษภาคม 2561
 
เงื่อนไข : โปรโมชั่น 1/2561
  • เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น (กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้)
  • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561) 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวัสดุเทียบเท่าหรือมูลค่าเท่ากันแทน ในกรณีสินค้าขาดตลาดหรือผู้ผลิตวัสดุยกเลิกการผลิตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรายการ Gift Voucher ตามโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้