ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

18 เม.ย.2561

SUPER SUMMER SALE - โปรดับร้อน

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

 

เพื่อเป็นการต้อนรับลมร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์  จึงได้จัดโปรโมชั่นท้าลมร้อนกับแคมเปญสุดร้อนแรง “SUPER SUMMER SALE โปรดับร้อน” สำหรับ ลูกค้าที่จองสร้างบ้านในระหว่างวันจัดงาน PD HOUSE ONLINE EXPO งานอีเว้นท์ในรูปแบบออนไลน์ของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์เท่านั้น

รายละเอียดโปรโมชั่น 
“SUPER SUMMER SALE โปรดับร้อน” 
ฟรี 1 จองหมื่นลดหมื่น จองแสนลดแสน
ฟรี 2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศฟรีทั้งบ้าน 
ฟรี 3 Smart Home Solution
   
ฟรี 1: จองหมื่น - ลดหมื่น จองแสน - ลดแสน
จอง 100,000 บาท รับส่วนลดทันที 200,000 บาท เมื่อเซ็นสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน สำหรับราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป (แบบบ้านมาตรฐาน)
จอง 50,000 บาท รับส่วนลดทันที 100,000 บาท เมื่อเซ็นสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน สำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท  (แบบบ้านมาตรฐาน)
จอง 50,000 บาท รับส่วนลดทันที 50,000 บาท เมื่อเซ็นสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน สำหรับบ้านราคา 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท

ฟรี 2: เครื่องปรับอากาศฟรีทั้งบ้าน 
รับฟรี เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU ของผู้ผลิต DAIKIN Inverter FTKC18RV2S+RKC18RV2S  หรือรุ่นเทียบเท่า (พร้อมติดตั้ง)  
ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท จำนวน 2 เครื่อง  
ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท จำนวน 3 เครื่อง  
ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท จำนวน 4 เครื่อง  
ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 5 เครื่อง 

ฟรี 3: Smart Home Solution  
ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท มูลค่า 20,000 - 25,000 บาท 
Zigbee Minihub (1 Unit) 
Smart Wifi Camera  (2 Unit) 
Smart Door & Window Sensor ( 10 Unit)
Smart Wifi Socket (2 Unit)
Smart Cube (3 Unit) 
Smart Switch (1 Unit)
หมายเหตุ - จำนวนไม่เกิน 20 Unit

ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท มูลค่า 30,000 - 40,000 บาท 
Zigbee Minihub (1 Unit) 
Smart Wifi Camera (2 Unit) 
Smart Door & Window Sensor (15 Unit)
Smart Cube (4 Unit)
Smart Switch Class III 1 Gang (2 Unit)
Smart Wifi Socket  (1 Unit)
Smart Motion Sensor  (1 Unit)
Smart Smoke Detector (1 Unit)
Smart Gas Detector (1 Unit)
หมายเหตุ - จำนวนไม่เกิน 30 หน่วย

ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท มูลค่า 60,000 บาท  
Zigbee Minihub (1 Unit) 
Smart Wifi Camera  (3 Unit)  
Smart Door & Window Sensor  (9 Unit)
Smart Wifi Socket (5 Unit)
Smart Cube (7 Unit)
Smart Switch Class III 1 Gang(8 Unit)
Smart Gas Detector (1 Unit)
Smart Smoke Detector (2 Unit)
Smart Motion Sensor (2 Unit)
หมายเหตุ - จำนวนไม่เกิน 40 หน่วย

ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป มูลค่า 100,000 บาท  
Zigbee Minihub (1 Unit)
Smart Wifi Camera (3 Unit)
Smart Door & Window Sensor (16 Unit)
Smart Wifi Socket (4 Unit)
Smart Cube (7 Unit)
Smart Gas Detector (1 Unit)
Smart Smoke Detector (2 Unit)
Smart Motion Sensor (3 Unit)
Smart Door Lock (2 Unit) 
Smart Switch Class III 1 Gang (8 Unit) 
หมายเหตุ - จำนวนไม่เกิน 50 หน่วย

สถานที่: ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ทุกสาขา
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่จอง ภายในวันที่ 31 พค. 2561
วันที่เซ็นสัญญา : ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

เงื่อนไข : โปรโมชั่น 2/2561
❏  เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น (กรณีปลูกสร้างบ้านต่าง  
     จังหวัด ให้ยึดถือตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้)
❏ สำหรับลูกค้าที่จอง-เซ็นสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่  
    บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (เซ็นสัญญาว่าจ้างสร้างบ้านภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 )
❏ กรณี ผู้ผลิตสินค้าหรือวัสดุเลิกผลิตหรือสินค้าขาดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (วัสดุเทียบเท่าหรือมูลค่าเท่ากัน)