ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

31 พ.ค.2561

ลุยย้ายสายสื่อสารลงใต้ดิน“กทม.นำร่อง127.3กม.”เป้าหมายเป็นมหานครอาเซียน

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus
          ลุยย้ายสายสื่อสารลงใต้ดิน “กทม.นำร่อง127.3กม.” เป้าหมายเป็นมหานครอาเซียน

          นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ที่มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 ที่ผ่านมา ที่ประชุมเดินหน้านำสายสื่อสารลงใต้ดินรับมหานครแห่งอาเซียน โดยมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล แบ่งการทำงานเป็น 2 ระยะ คือระยะสั้นและระยะยาว

          ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า การดำเนินการระยะสั้น เห็นควรให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคม ไปพร้อมกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาของแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สำหรับรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้การไฟฟ้านครหลวงรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการดิจิทัลฯ ทราบจนเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผน พร้อมปรับลดอัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวนมากที่มีความต้องการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลสามารถรับภาระได้ และกำชับให้การไฟฟ้านครหลวงใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

 

          สำหรับการดำเนินการระยะยาว ให้หน่วยงานที่มีแผนดำเนินโครงการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินในอนาคต กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและหารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านความพร้อม ค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และความคุ้มค่าของการลงทุนในอนาคต พร้อมให้หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดิน จัดส่งข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพิจารณาภาพรวมผลกระทบเชิงนโยบาย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลฯ ต่อไป

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังสั่งการให้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ในพื้นที่ดำเนินการ 4 เมืองนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย

ที่มา : thansettakij.com
(วันที่ 30 พ.ค.61)