ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

04 ต.ค.2561

5 ปี สมาร์ทซิตี้ 77 จังหวัด

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

           การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(สมาร์ทซิตี้) และเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพยายามผลักดันเร่งด่วน เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิต กระจายคามเจริญให้ประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดยจะให้ความสำคัญกับบิ๊กดาต้า สมาร์ทดาต้า ดาต้าเซนเตอร์ เพื่อนำไปสู่สมาร์ทซิตี้ ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้นำข้อมูลเชิงลึกมาประมวล เพื่อนำไปบิ๊กดาต้ามาใช้ในการวางผังเมืองใหม่และนำไปสู่อัจฉิยะ

           สมาร์ทซิตี้ จะขยายไปทั้งประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.เมืองน่าอยู่หรือการปรับปรุงเมืองเดิมให้เป็นสมาร์ทซิตี้ 2.เมืองใหญ่อัจฉริยะ 3.เมืองสมาร์ทซิตี้ที่มีลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยขณะนี้นำร่อง 7 พื้นที่ และจะผลักดันปีหน้า 7 พื้นที่ ตั้งเป้าหมายให้ครบ 77 จังหวัดภายใน 5 ปี

           กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผลักดันสมาร์ทซิตี้ แห่งแรกที่ภูเก็ต โดยจะเป็นต้นแบบการปัญหาด้านจราจรและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก รวมทั้งการจัดการขยะ โดยบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ได้ติดชิพที่รถบรรทุกขยะ และปล่อยสัญญาณ LORA ทำให้ติดตามเส้นทางรถขนส่งขยะ ป้องกันลักลอบทิ้งนอกเส้นทาง และกำหนดเวลาการขนส่งเก็บขยะได้ชัดเจน
 

ที่มา : bangkokbiznews.com
(วันที่ 4 ตุลาคม 2561)