ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

22 ม.ค.2562

“ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

 

               เพื่อเป็นการการเริ่มต้นปีใหม่ ปีหมูทอง และฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค” สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้านในช่วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
“ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค” (เฉพาะลูกค้า 50 ท่านแรก)
 • โชคชั้นที่ 1 มอบทองคำนำโชคทองคำหนัก 500 บาท มูลค่ารวม 10,000,000 บาท 
 • โชคชั้นที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iphone Xs จำนวน 50 เครื่อง มูลค่รวม 2,000,000 บาท  
 
รายละเอียด 
 • ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท  
 • มอบทองคำนำโชคมูลค่า 150,000 - 250,000 บาท 
 • iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท 
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 2.5 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 150,000 - 200,000 บาท
 • ราคาบ้าน 2.6 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 205,000 - 250,000 บาท
 • ราคาบ้าน 3.1 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท มอบทองคำนำโชคมูลค่า 255,000 - 450,000 บาท iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 3.1 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 255,000 - 350,000 บาท
 • ราคาบ้าน 4.1 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 355,000 - 450,000 บาท
 • ราคาบ้าน 5.1 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท มอบทองคำนำโชคมูลค่า 455,000 - 750,000 บาท iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท 
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 5.1 ล้านบาทขึ้นไป - 6 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 455,000 - 550,000 บาท
 • ราคาบ้าน 6.1 ล้านบาทขึ้นไป - 7 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 555,000 - 650,000 บาท
 • ราคาบ้าน 7.1 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 655,000 - 750,000 บาท
 • ราคาบ้าน 8.1 ล้านบาทขึ้นไป มอบทองคำนำโชค มูลค่า 700,000 - 1,000,000 บาท iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
หมายเหตุ
 • ราคาบ้าน 8.1 ล้านบาทขึ้นไป - 9 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 755,000 - 850,000 บาท
 • ราคาบ้าน 9.1 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 855,000 - 950,000 บาท
 • ราคาบ้าน 10.1 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท รับทองคำนำโชคมูลค่า 955,000 - 1,150,000 บาท
 • ราคาบ้าน 12.1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำนำโชคมูลค่า 1,200,000 บาท
 
สถานที่: ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาโปรโมชั่น: จองปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
เซ็นสัญญาภายใน:  31 มีนาคม 2562
 
เงื่อนไข : โปรโมชั่น 1/2562
 • เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น (กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้)
 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
 • โทรศัพท์มือถือ iPhone Xs 64 GB มอบให้เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาภายใน 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
 • ทองคำนำโชค มอบให้เมื่อลูกค้ารับมอบบ้านและชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด