ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

25 ม.ค.2562

พีดีเฮ้าส์ ระยอง จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Plus


           เพื่อเป็นการการเริ่มต้นปีใหม่ ปีหมูทอง และฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ระยอง จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค” สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้านในช่วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
“ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค” (เฉพาะลูกค้า 50 ท่านแรก)
 • โชคชั้นที่ 1 มอบทองคำนำโชคทองคำหนัก 500 บาท มูลค่ารวม 10,000,000 บาท 
 • โชคชั้นที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iphone Xs จำนวน 50 เครื่อง มูลค่รวม 2,000,000 บาท  
 
รายละเอียด
 • ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 2.5 ล้านบาท   มอบทองคำนำโชคมูลค่า 100,000 บาท   iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
 •  ราคาบ้าน 2.6 ล้านบาทขึ้นไป – 3 ล้านบาท  มอบทองคำนำโชคมูลค่า 150,000 บาท   iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
 • ราคาบ้าน 3.1 ล้านบาทขึ้นไป – 4 ล้านบาท  มอบทองคำนำโชคมูลค่า 200,000 บาท   iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
 • ราคาบ้าน 4.1 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท  มอบทองคำนำโชคมูลค่า 250,000 บาท   iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
 • ราคาบ้าน 5.1 ล้านบาทขึ้นไป – 6 ล้านบาท  มอบทองคำนำโชคมูลค่า 300,000 บาท   iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
 • ราคาบ้าน 6.1 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท  มอบทองคำนำโชคมูลค่า 400,000 บาท   iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
 • ราคาบ้าน 8.1 - 10 ล้านบาทขึ้นไป  มอบทองคำนำโชค มูลค่า 500,000 - 700,000 บาท   iPhone Xs 64 GB มูลค่า 39,900 บาท
 
 
สถานที่: ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง
ระยะเวลาโปรโมชั่น: จองปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
เซ็นสัญญาภายใน:  31 มีนาคม 2562
 
เงื่อนไข : โปรโมชั่น 1/2562
 • เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตจังหวัด ระยอง จันทบุรี 
 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
 • โทรศัพท์มือถือ iPhone Xs 64 GB มอบให้เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาภายใน 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
 • ทองคำนำโชค มอบให้เมื่อลูกค้ารับมอบบ้านและชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ